BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 19:53:54
/Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Khói thuốc, rượu bia hại thân người

Trước bàn, ly cụng cười vui nhộn

Sau bàn, cạn lệ biết bao người !


 

 

 

Thân thể trong ngoài từ cha mẹ

Mang nặng đẻ đau, chăm cả đời

Chẳng dám tổn thương : khởi đầu hiếu

Bệnh tật : song thân lo chẳng ngơi.

 

Khói thuốc, rượu bia làm hại mạng

Tự thân liên lụy biết bao người

Một chút vui đổi sầu vô tận

Khi duyên chín, quả trổ đến thời.

 

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Biết bao sinh mạng đã mất rồi ?

Trước linh cữu người thân, người khóc

Sao đối xác Vật, người lại cười ?

 

Trên bàn rượu tiệc có gì vui ?

Oan gia hội tụ nợ nhau đòi

Hại nhau sức khỏe, gia đình khổ

Thân quyến chuyển kiếp để làm Mồi !

 

Huynh huynh đệ đệ…, lời ngon ngọt

Bao tâm sự mượn rượu tỏ lời

Lạc cực sinh bi khi lời quá

Phút chốc huynh đệ hóa thù rồi !

 

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Thị phi, lời tục … biết bao lời

Mua vui đổi về bao sầu hận

Lại làm trò thiên hạ chê cười !

 

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Ép nhau nào rượu phạt rượu mời

Tự thân chẳng thể tự làm chủ

Để đời giật dây, làm con rối.

 

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Người đẹp “ tướng xấu ” hiện ra thời

Mặt đỏ, nôn ói, thăng bằng mất

Hung hãn kích động, vô duyên lời !

 

Thân tại giang hồ bất do kỉ

Là câu thường nói nơi đầu môi

Thế nên muôn đời cam số phận

Nguyện làm con rối đời mua vui.

 

Trên bàn tiệc nhậu có gì vui ?

Say sanh mộng tử đã bao đời

Ôm mộng ban ngày, say Tánh Phật

Há còn chưa đủ say cuộc đời ?

 

Trí Hữu kết giao : trà đạm bạc

Chân tình tâm cảm, khỏi rượu mời

Tự chủ hành vi, ngôn cẩn trọng

Kính nhau bền quan hệ, an vui.

 

Số lượt xem : 668