BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hình ảnh hiển hóa

 • Kiến chứng của vị Trưởng Lão cầu đạo

  /Kiến chứng của vị Trưởng Lão cầu đạo
  Kiến chứng của vị Trưởng Lão cầu đạo   Tăng Điểm Truyền Sư của Đạo Trường Hưng Nghị tại Đài Nam nói về một ví dụ thực thế đã phát sinh tại Indonesia.
 • Kiếp trước kiếp này ( câu chuyện nhân quả )

  /Kiếp trước kiếp này ( câu chuyện nhân quả )
  Pháp hội 3 ngày 26, 27, 28 tháng 7 năm 2008 Tại phật đường Di Tịnh ( 頤静 ) thuộc Chiang Mai – Thái Lan, một vị lớp viên khôn đạo 21 tuổi khi nghe pháp hội 3 ngày thì đứng ra nói lên cảm tưởng của bản thân, xiển thuật một đoạn nhân quả của chính mình, việc này là do bố cô bảo cho cô biết.    
 • Kì Tích Tai nạn sự cố máy bay ( Phật đường hiển hoá )

  /Kì Tích Tai nạn sự cố máy bay ( Phật đường hiển hoá )
  Kì Tích Tai nạn sự cố máy bay của hãng hàng không China Airlines tại quận Dayuan ( 大园) năm 1998.
 • Khởi Tử Hồi Sinh ( Hiển hoá thực tế của Giản Đàn Chủ )

  /Khởi Tử Hồi Sinh   ( Hiển hoá thực tế của Giản Đàn Chủ )
  Giản Đàn Chủ ( của Phật đường Tín Đức ) ở công trường xây dựng đã không cẩn thận rơi từ lầu 12 xuống, hôn mê bất tỉnh ở phòng chăm sóc đặc biệt ( phòng hồi sức cấp cứu ) , nhiều lần nguy cấp phải rút ống bỏ cuộc. Con cái ở Phật đường khấu đầu và phát tâm độ 100 người công đức hồi hướng thì bắt đầu tỉnh lại, một tuần thì được dọn dời đến phòng bệnh bình thường, có thể ăn, có thể đi lại được.      
 • Sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu

  /Sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu
  【Tam Quan Đại Đế】:3 vị đế vương thời cổ đại : vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ 【Tam Quan Đại Đế】:Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, tục gọi là “ tam giới công ” Tam Quan Đại Đế phụ trách đăng kí ghi danh của người cầu đạo nhập tịch vào Thiên Phật Viện.
 • Động đất tại Nepal mới biết oai lực của tam bảo

  /Động đất tại Nepal mới biết oai lực của  tam bảo
  Bản dịch :  Ngày 15 tháng 4 năm 2015, thời gian Nepal : 12:35pm, trận động đất lớn cách 80 năm nay lại phát sinh lần nữa. Ấn chứng của đại đạo, Raj Kumar Gaiju. Dưới đây là những lời thuật lại của Raj Kumar Gaiju trong buổi phỏng vấn dành riêng.
 • Cao Tăng Thái Lan cầu đạo kí

  /Cao Tăng Thái Lan cầu đạo kí
  Vào năm 1990, Có một vị thanh niên sống ở vùng ngoại ô Chiang Mai Thái Lan đã cầu đạo, cảm nhận sâu sắc sự thù thắng của thiên đạo, có ý thỉnh mời Chiêm Điểm Truyền Sư đến thôn quê của anh ta để rộng độ những người hữu duyên. Trên một ngọn núi cách thôn không xa, có một ngôi chùa, trong chùa có một vị Lão Hòa Thượng trên 200 tuổi ( lúc cầu đạo là 238 tuổi ), bình thường trì giới nghiêm cẩn, tu trì thiền định, tài đức song toàn đầy đủ, rất được những cư dân sống ở địa phương đó kính ngưỡng.
 • Cao Tăng Miến Điện cầu đạo kí !

  /Cao Tăng Miến Điện cầu đạo kí !
  Chủ trì của Phật Tự lớn chuyển kiếp chờ đợi cầu đạo