BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thánh Nhân cầu tâm

Chẳng cầu phật

Phàm nhân cầu phật

Chẳng cầu tâm.

 • Khai hoang mẫu " ruộng tâm "
 • " Bồ đề chủng " gieo trồng
 • Đợi chờ duyên hoa nở
 • Kết " đạo quả " vô hình

Trang chủ

 • Linh Quang Thang Trời

  /Linh Quang Thang Trời
  Tiền Hiền Jonny Lin chia sẽ vào ngày 20 tháng 4 năm 2017 :  
 • Linh nai tu luyện – tiếng lòng kết duyên của Khâu Hạ

  /Linh nai tu luyện – tiếng lòng kết duyên của Khâu Hạ
  Tham khấu Thượng Thiên Hoàng Mẫu, tham khấu Chư Thiên Tiên Phật, tham khấu Tế Công Hoạt Phật, tham khấu Nam Hải Cổ Phật … và xin hướng về các vị Tiền Hiền đảnh lễ chào hỏi.
 • Liên quan đến Oan Thân Trái Chủ

  /Liên quan đến Oan Thân Trái Chủ
  Hoạt Phật Ân Sư từ bi ( tại Hợp Đức Phật Đường – ngày 13 tháng 9 năm 2009 )     ◎Thầy cũng nói với các con rằng thầy đây rất hiện thực; thầy gánh lấy những oan thân trái chủ của các con 3  năm, con không hành công lập đức thì thầy sẽ buông, buông cho những oan thân trái chủ của các con đến tìm đòi các con; vận mệnh ở trong tay các con, đối với cùng một vấn đề nhưng từ những góc độ và lập trường khác nhau mà mỗi người có cách nhìn khác nhau, hiểu không ?  
 • Lí niệm tu hành của tam bảo tâm pháp

  /Lí niệm tu hành của tam bảo tâm pháp
  Chúng ta đều chiêm Thiên Ân Sư Đức, được một chỉ điểm của Minh Sư mở ra cửa khiếu chính huyền quan, không chỉ thể hội đạo thật, lí thật, thiên mệnh thật, và tin chắc rằng chỉ cần thật tốt mà tu bàn thì tuyệt đối có thể đạt bổn hoàn nguyên, liễu nguyện trở về cố hương, quy căn nhận mẫu ( trở về cố hương gặp lại người mẹ đã sinh ra linh tánh của mình ).
 • Lễ Tiết Bàn Đạo Cầu Đạo

  /Lễ Tiết Bàn Đạo Cầu Đạo
    Phật Lịch năm 2537 Tây Nguyên năm 1994 ngày 22 tháng 2 tại Phật đường Hồi Xuân ở Thái Lan, trong quá trình Điểm Truyền Sư đọc tờ biểu văn, Long Thiên Biểu hiển hiện kim quang loé sáng, chứng minh sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu.
 • NHÂN SINH CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI…

  /NHÂN SINH CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI…
  NHÂN SINH CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI…   - Nghè.o khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ chết vì đói. - Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa.
 • Lập ngoại công ( Phổ Hiền Bồ Tát giáng )

  /Lập ngoại công   ( Phổ Hiền Bồ Tát giáng )
  Lần này vạn Phật ra hết, bàn lí việc Long Hoa thịnh hội, người và thần đều bận rộn, hội nghị Tam Tào ( Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào ) toàn dựa vào công đức làm gấp, chẳng có ngoại công thì nội quả khó tu, ngoại công nhiều thì nội quả tự cường mạnh. Xưa kia khi đại đạo đơn truyền, trước tu nội quả, lại lập ngoại công mãn nguyện; nay phổ độ rộng mở thì trước hết là bàn ngoại công, rồi mới nội tu.
 • Lãnh băng địa ngục ( Triệu Minh Huy – kết duyên huấn )

  /Lãnh băng địa ngục ( Triệu Minh Huy – kết duyên huấn )
  Chơn sám hối trời xá tội Nước trí tuệ rửa cửa lòng
 • Lắng nghe những lời dặn dò từ bi của Ân Sư ( Phần 1 )

  /Lắng nghe những lời dặn dò từ bi của Ân Sư ( Phần 1 )
  Đã bao lâu rồi, con không theo lớp và tham gia pháp hội nữa ?   Đã bao lâu rồi, con chưa tận tai lắng nghe những lời dặn dò từ bi của Ân Sư ?