BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hãy đợi đấy ...! Sẽ nhớ kĩ từng người !

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 19:59:38
/Hãy đợi đấy ...! Sẽ nhớ kĩ từng người !

“Mắt chết chẳng thể nhắm

Oán thù khắc sâu tâm

Ai người mua miếng thịt ?

Soi đếm từng đồng, cân.


 

 

 

Ai người đem thịt bán ?

Mưu sinh với thân mình

Khiến mình thiệt mất mạng

Đem đổi tiền dưỡng thân !

 

Ai kẻ ăn, người nấu ?

Chặt, chiên,… xé nhai cắn

Khiến thần thức nơi thịt

Đau thấu tận tâm linh.

 

Ai người buông tà kiến ?

“ Tu chỉ cần tốt tâm ”

Giết vật để dưỡng mạng

Từ bi đâu nơi lòng ?

 

Vì tham ngon khẩu dục

Tư lợi cho thân mình

Tự dối-người, hại vật

Chia cắt “Vật gia đình” !

 

Ai người nơi lò mổ ?

Làm đồ tể hành hình

Vui trong thú giết vật

Quên mất lương tâm mình !

 

Ai vô tình nghĩa bạc

Nuôi đem bán giết mình

Chỉ biết thương con đẻ

Đối mình như miếng ăn !

 

Ai vô tình nghĩa bạc

Bắt mình lao nhọc thân

Giúp sức thu về lợi

Đổi lại “ giết ăn mình ” !

 

Ai trợ duyên ác nghiệp

Bắt, vận chuyển thân mình

Chở đến lò mổ thịt

Dày vò khổ tấm thân !

 

Mắt chết chẳng thể nhắm

Oán thù khắc sâu tâm

Soi nhớ từng người một

Chờ thời đòi nợ thân !”

 

Ai góp phần cộng nghiệp

Tội lỗi đều có phần

Cung ứng cầu, qua lại

Nhân quả : bóng theo hình.

 

Luân hồi trong sanh tử

Oán tương báo chẳng ngưng

Luân phiên đổi hình dạng

Để cảm nhận tự thân.

 

Luân hồi trong sanh tử

Thanh toán nhau nợ nần

Như mua bán qua lại

Tính đếm từng đồng cân !

 

Ai bình tâm bất động ?

Khi người bán thiếu cân ?

Ai chẳng muốn đòi sạch

Tiền người thiếu nợ mình ?

 

Luân hồi trong sanh tử

Vay-Trả lẽ thường tình

Không sớm thì sẽ muộn

Duy đợi thời duyên chín. Hãy đợi đấy ...! Sẽ nhớ kĩ từng người !

Số lượt xem : 547