BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sám Hối Nghiệp Sát Sinh

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:08:10
/Sám Hối Nghiệp Sát Sinh

 


Lòng thành cung kính con quỳ lạy

Trước Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Chí thành tha thiết con sám hối

Tội giết vật, gieo oán đau thương.


 

Phần vì lo mưu sinh cuộc sống

Mà nhẫn lòng chọn nghiệp sát sinh

Phần vì tham khẩu dục thân bổ

Mà giết hại, đánh chén mặc tình.

 

Hoặc vì cố tình, hoặc vô ý

Hoặc vì vui thú, mất lòng nhân

Thấy sát vui theo, tán thán sát

Trợ sát, thuê người giết thay mình.

 

Xưa con nào thấy nghe Phật pháp

Vướng duyên trần, duyên pháp chưa sinh

Vô minh lấp tánh, tâm điên đảo

Chấp tướng loài, tâm khởi phân biệt.

 

Nay hữu duyên gặp đạo nghe pháp

Con thức tỉnh hối hận muôn vàn

Sám hối nghiệp sát xưa nay tạo

Chí thành con nguyện không tái phạm.

 

Nay con hiểu chúng sinh bình đẳng

Cùng cội nguồn Mẫu tánh linh sanh

Phật tánh diệu dụng không sai khác

Duy theo nghiệp tạo chủng loại thành.

 

Chúng sinh vị lai sẽ thành Phật

Khi duyên chín, công đức viên thành

Giết hại chúng sinh và ăn thịt

Đồng giết ăn “ Chư Phật Sẽ Thành ”.

 

Nguyện “ Chư Phật Sẽ Thành ” từ bi

Xá trừ tội lỗi và mê si

Lũy kiếp nay từng bị con hại

Gieo oán thù chướng đạo sâu dày.

 

Lòng thành cung kính con quỳ lạy

Trước Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Chí thành tha thiết con sám hối

Nghiệp ác xưa nay kể tỏ tường.

 

Ngày đám cưới con vui khôn xiết

Bày tiệc cưới đãi mặn bao bàn

Sợ thân quyến bạn bè chẳng dự

Con thà hy sinh chúng sinh mạng.

 

Con lập gia đình xây hạnh phúc

Trên nỗi khổ niềm đau chúng sinh

Phá an vui, chia cắt gia đình

Của biết bao chúng sinh loài súc.

 

Ngày tế giỗ Ông Bà đã khuất

Con cúng rượu thịt, đãi họ hàng

Hại lụy Ông Bà thêm tội nghiệp

Hình phạt thêm nặng, nợ thêm mang.

 

Vô minh con biến ngày tế giỗ

Thành ngày “ tùy táng ” bao sinh linh

Cũng nào hay trong ấy có phần

Ông bà đã chuyển kiếp đổi dạng.

 

Lòng thành tha thiết con hối lỗi

Với Tổ Huyền, Cha Mẹ, Quyến thân

Chồng vợ, bè bạn xa gần …

Vô minh chuyển duyên lành thành ác.

 

Hữu duyên muôn kiếp năng tương ngộ

Luân hồi ai nấy đổi dạng hình

Trước mắt nhục nhãn nào nhận biết

Nghiệp sát hóa yêu thành hận thù.

 

Ân tình hiếu nghĩa xưa chưa báo

Nay vô tình lấy oán trả ân

Khiến chịu muôn đau khổ hận hờn

Bởi vô minh sát nghiệp con tạo.

 

Nay học Phật, con đã khai ngộ

Chúng sinh trầm luân trong sáu đường

Lưu chuyển từng làm thân quyến thuộc

Con nguyện dứt sát, gìn yêu thương.

 

Thật lòng con sám hối hổ thẹn

Lòng phân biệt, ích kỷ, chấp tham

Lấy thịt chúng sinh mưu cầu lợi

Mặc chúng đau, miễn lợi dưỡng mình.

 

Từng chứng kiến thú vật bị giết

Bước đường cùng ai oán kêu rên

Nhiều con nước mắt chảy rụa ràn

Nỗi đau đớn xé lòng tan nát.

 

Con lạnh lùng nhìn như chẳng thấy

Tâm vô cảm, không chút mủi lòng

Đối diện trước sinh tử chúng sinh

Lòng từ nguội lạnh, dần đánh mất.

 

Con quên mất Bổn Lai Diện Mục

Quên tánh xưa, tâm trẻ thơ hiền

Để tham dục dìm lấp tánh Phật

Sát hại mạng, lầm lạc Quỷ đường.

 

Địa ngục trong nhà con thường hiện

Nào chặt đầu cá … moi ruột gan

Nào xé cua bỏ vào cối giã

Nào luộc, chiên sống, nướng trên than…

 

Thịt vào miệng, con nhai ngấu nghiến

Vui thưởng vị, nào cảm hôi tanh

Từng phát cắn, nhai, nghiền trong bụng

Thần thức bám thịt đau khôn xiết.

 

Cảnh bếp nhà, lò mổ không khác

Cõi địa ngục hiện hữu trần gian

Con làm ma quỷ chúng sinh giã

Khiến chúng đau khổ, lòng vô cảm.

 

Sáng trưa chiều, con đều làm quỷ

Địa ngục mỗi ngày, tháng không nghỉ

Làm quỷ hầu người thân quyến thuộc

Lo vừa lòng từng bữa gia đình.

 

Con lại từng giết bao ruồi, muỗi

Bao kiến, gián … bao loại côn trùng

Chẳng tốt vệ sinh môi trường sống

Lỗi mình lại giận giết chúng sinh.

 

Kiến ruồi gián … đến theo bản năng

Lần theo hương vị tìm thức ăn

Cũng vì sinh tồn giải cơn đói

Bởi con hẹp hòi nên mất mạng.

 

Xưa ngu muội, con nào hay biết

Tưởng vật chết như lá lìa cành

Dứt đau khổ, linh hồn hóa kiếp

Đâu ngờ đau khổ đeo bám hành.

 

Ở cõi chết, từng cơn đau đớn

Vẫn dày vò thấu tận U Minh

Thần thức khổ ôm ấp thù hận

Nỗi đau đày đọa không dứt ngừng.

 

Rồi lại cứ xoay vòng trả nghiệp

Rất nhiều đời nhiều kiếp nợ nhau

Bao máu xương, nỗi khổ, niềm đau

Nợ vay trả, luân hồi không dứt.

 

Ôi oan trái bao giờ mới hết

Nếu lòng còn nối kết oán thù

Mãi tương tàn qua lại thiên thu

Đọa càng sâu, càng khó siêu thoát.

 

Con nguyện từ nay giải oan kết

Hành công lập đức để hướng hồi

Nương Phật lực, linh vật siêu thoát

Không thù hận, lìa khổ được vui.

 

Con cầu Phật từ bi xá tội

Dẫn hồn vật về chốn an vui

Bỏ chấp xác, hồn không đau đớn

Không thù hận tìm nhau nợ đòi.

 

Nhờ Phật lực tuệ tâm khai mở

Màn vô minh dần vỡ tan ra

Thấu hiểu được nhân quả sâu xa

Học buông xả, cùng gỡ oan kết.

 

Tuy còn vướng vong linh cầm thú

Nhưng cõi lòng an trú tính người

Một lòng tôn kính Phật đời đời

Trải lòng thương mọi loài không sót.

 

Xin nghiệp cũ nguôi ngoai xóa sạch

Để chúng sinh bỏ ách súc loài

Tiến nhanh mãi trên bước tâm linh

Hóa thân sen sinh miền Cực Lạc.

 

Rồi nhìn lại thân xưa xác cũ

Thịt xương kia ai đã lấy ăn

Xem như cơ hội chót tại Trần

Tặng người chút nghĩa ân trong đời.

 

Giờ chỉ có những lời đạo lý

Mà Như Lai đã chỉ dạy ra

Là tôn quý nhất, thuyền bát nhã

Vượt biển khổ, lên giải thoát bờ.

 

Nguyện pháp giới nơi nào cũng thế

Cầu chúng sinh bảo vệ cho nhau

Thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau

Đưa nhau đến đạo mầu an lạc.

 

Lòng thành kính con quỳ sám hối

Trước Lão Mẫu Chư Phật mười phương

Con nguyện từ nay dứt sát nghiệp

Từ bi rộng khắp, trải yêu thương.

 

Lòng hối cải con quỳ tạ tội

Trước Linh Vật Bồ Tát Oán Thân

Xin mở lòng rộng thứ bao dung

Cùng tu học Phật, giải oan kết.

 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Số lượt xem : 5267