BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Năm Năm Lớp Tiến Tu

Tác giả liangfulai on 2022-09-14 22:34:28
/Năm Năm Lớp Tiến Tu

 

Diên Bình Chân Quân ( Khai Đài Tôn Vương Trịnh Thành Công Đại Tiên ) từ bi rằng : 

"Lên xong 5 năm lớp Tiến Tu ở đạo trường thì bằng với tu 600 công


Ở đạo trường học xong 5 năm lớp tiến tu thì bằng với tu 1000 đời . Học xong một lớp thì bằng với 200 đời, học xong 5 năm lớp tiến tu thì tổng cộng tu 1000 đời.

Ở đạo trường chỉ cần nghe xong một tiết giảng thì có thể tiêu được 200 tiểu kiếp.

Nếu chúng ta học xong lớp Tân Dân 30 tiết thì bằng với tiêu được 6000 tiểu kiếp. 

Sáu vạn năm luân hồi của chúng ta có nhiều kiếp như vậy thì tiêu như thế nào ? chính là tiêu như thế đấy ! 

Phật giáo có nói đến : người tu hành có tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp.

Chúng ta thân là đồ nhi của thầy Tế Công Hoạt Phật, sao lại chẳng biết vinh hạnh và cảm ân ! "

 

 

Năm năm học lớp tiến tu

Đạo trường chẳng tính một xu một đồng

Chỉ việc ngồi lắng nghe không

Tịnh tâm tiếp nhận thuốc mầu trị tâm

Gột rửa phiền não nơi lòng

Liền sinh tuệ đức, nghiệp xưa tiêu trừ

Tổ huyền triêm quang có dư

Được vui lìa khổ, siêu nơi an lành

Âm siêu dương thới hanh thông

Hộ trì con cháu, chung tu cùng bàn

Thánh phàm thuận lợi bình an

Duy nhờ mỗi việc siêng về học tu               

Học phí chẳng tốn đồng xu

Phục vụ không phí, thân như gia đình

Lễ phép chu đáo tận tình

Đãi như khách VIP, người yêu tặng dành

Lớp viên biết quý trân trọng

Thì là “ tiếc phước ”, cảm ân tâm tồn

Tuệ đức phước sẽ càng thêm

Với người chủ động phiên mình hành noi

Chẳng bị động, chẳng đợi mời

Thành toàn người khác học tu tham bàn

Công đức tích lũy muôn vàn

Ngân hàng công đức tồn ghi tơ hào

“ Tam thí ” đầu tư rót vào

Khi về cát bụi, đất tây phương dùng

Tạo nên giá trị vĩnh hằng

Sinh mệnh trường cửu, danh lưu thế trần

Một vốn muôn lợi thiên thu

Trí nhân nắm bắt học nhanh tu bàn

Chẳng làm “ chuyện lạ thế gian ”

Tốn tiền mới học, bỏ tiền “ cầu siêu ”

“ Hữu hình ” đầu tư thật nhiều

Chết rồi chẳng thể mang theo một đồng

Duy nghiệp như bóng theo hình

“ phước ” nơi sáu nẻo, hưởng thiên thu “ lời ”

Sống thời hưởng phước, nghỉ ngơi

Học tu bàn chán, dục vui không từ

Thác thời bận mãi thiên thu

Không hề ngơi nghỉ nơi miền khổ đau

Gọi là “ sướng trước khổ sau ”

Tính sai bài toán, tổn đau vô cùng

Quả tốt quả xấu do mình

Tùy tâm tùy tuệ mà thăng hay chìm

Trí nhân sớm học tu thôi

Thời gian không đợi, vô thường rất nhanh

Muốn được nghỉ ngơi an lành

Duy về cực lạc Vô Sanh tha hồ

Không còn phải nhọc hồng trần

Mới là cứu cánh, trí nhân đợi ngày

Ta Bà tu hành một ngày

Bằng nước An Lạc trăm năm tu hành

Trí nhân sớm học tu nhanh

Thời gian rút ngắn khi thời vãng sanh

Chẳng tốn tâm sức nhọc nhằn

Tịnh hóa nghiệp thức còn vương nơi trần

Sen vàng thượng phẩm sẵn dành

Thần thông tự tại, mười phương Tịnh hành

Quay về gặp Mẫu Vô Sanh

Chứng “ Vô Cực ” quả, đạo thành Lí Thiên

Viên mãn một chuyến trần duyên

Nhờ kiếp hiện tại học siêng tu bàn

Trí nhân nắm bắt thời vàng

Năm năm chẳng bỏ, tiến tu không ngừng

Tất có công đức, có phần

“ Sướng sau, khổ trước ” chớ quên “ ghi lòng ” !

Năm năm thoáng chốc qua nhanh

Vừa học vừa hành tức là trí nhân

Vô thường đến khó đoán chừng

Trọng ngay trước mắt học tu nhanh bàn

“ Tư lương ” tích, quý hơn vàng

Một hơi không lại, liền ngay cần dùng

Đôi lời chia sẻ tận tình

Nguyện người duyên hữu học nhanh tu bàn !

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 780