BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sám Hối Nghiệp Dâm Dục

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 11:40:35
/Sám Hối Nghiệp Dâm Dục

Mạt pháp thế nhân dâm lộng hành

Khắp nơi tràn ngập nếp sống dâm

Tâm dâm là gốc gây muôn họa

Tiêu trừ họa chướng sám từ tâm.

 

Thiên tai nhân họa tùy tâm chuyển

Hóa giải duy từ tâm chân thành

Sám hối “cộng nghiệp” tiêu dâm, sát

Tuân thủ lời Phật y giới hành !

 

Dâm dục là nguồn mọi đau khổ

Là gốc chướng đạo hủy tiết hạnh

Nếu chẳng tiêu trừ gốc nghiệp ấy

Luân hồi bể khổ, đạo chẳng thành !


 

Pháp Sám Hối Nghiệp Dâm Dục

 

Lòng thành chí tâm con sám hối
Trước Lão Mẫu, Chư Phật mười phương
Đệ tử chúng con họ và tên…
Cùng pháp giới chúng sanh sám hối.

 

Từ vô lượng kiếp mãi đến nay
Nhãn căn tham trước sắc đắm say
Lầm hoa giả mà quên trăng thật
Gieo nghiệp phiền não ái dục đầy.

 

Mắt nhìn lệch khác gì như quáng
Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn
Chưa mù mà mắt không tinh
Chẳng hay “ mặt thật ” của mình ra sao.

 

Bao đời kiếp si mê trước sắc
Cam chịu làm nô lệ ái ân
Thiêu thân lao “lửa dục” hoại mình
Hại người hại mình gieo bao tội.

 

Con say đắm bao clip đồi trụy
Ngắm hình gợi dục mãi sưa say

Chẳng biết trân quý dụng mắt này

Để đọc hiểu hành theo lời Phật !

 

Đến Phật đường, Già Lam, chùa tháp
Thấy tượng, kinh, chẳng chút đoái hoài
Tại chùa lại đoái gái trai
Mãi mê liếc mắt đưa mày sắc dâm.

 

Chẳng nể sợ Long Thần, Hộ Pháp
Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm
Tội này vô lượng vô biên
Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra.

 

Nghiệp ác này phải sa địa ngục
Bao kiếp lâu mới được làm người
Làm người lại bị mắt đui
Nếu không sám hối hẳn thời khó xong.

 

Nay con nguyện một lòng sám hối
Nghiệp dâm từ mắt bấy lâu nay,
Thành tâm sám hối nghiệp này,
Lạy mười phương Phật tỏ bày ăn năn.

 

Con lại sám nhĩ căn dâm nghiệp

Thích nghe lời dâm dục lâu nay

Say lời dâm hoen ố tâm này

Chạy theo tiếng ái lời dâm thực hành.

 

Nghe lời dâm, con thành nô lệ

Chẳng thể làm chủ tự thân tâm

Niệm thuận theo lời uế quỷ dâm

Dối lòng buông thả theo lời hắn !               

 

Nay con nguyện một lòng sám hối

Nghiệp dâm từ nhĩ bấy lâu nay,

Thành tâm sám hối nghiệp này,

Lạy mười phương Phật tỏ bày ăn năn.

 

Con lại sám khẩu căn dâm nghiệp

Khẩu nói lời dâm uế lâu nay

Xúi động người nghe khởi tâm này

Dâm tà dậy sóng liền làm bậy !

 

Lưỡi bất tịnh tham mùi tinh vị

Hồ ly, Quỷ hấp tinh khác gì

Tham cùng bao đàn ông lang chạ

Quả báo cột đồng, hấp tinh quỷ !

 

Khẩu căn dâm chiêu cảm quỷ mị

Chúng yêu tà ẩn núp gá thân

Chực chờ đợi hút thần khí tinh

Của người hành dâm tà thân tổn !

 

Nay con nguyện một lòng sám hối

Nghiệp dâm từ khẩu bấy lâu nay,

Thành tâm sám hối nghiệp này,

Lạy mười phương Phật tỏ bày ăn năn.

 

Con nguyện dẹp sạch bọn quỷ mị

Chúng yêu tà hồ ly hấp tinh

Trước giờ ẩn náu gá sau mình

Nương sám hối nguyện xin dứt nghiệp !

 

Con lại sám thân căn dâm nghiệp

Đêm ngày buông thả dục vọng say

Thủ dâm, đủ kiểu dâm chơi bày

Nào chủ nhân, chó, nào y vật …

 

Quên lễ tiết, giới cấm bỏ mặc
Thân hành dâm phi địa, phi thời
Tuỳ tiện dâm loạn mọi nơi
Dẫu nơi chùa tháp, thánh đường uy nghiêm.

 

Nào loã lồ, phơi thân thiên hạ
Hình dung tục tung khoe khắp nơi
Quay clip gợi cảm gọi mời
Truyền nhau liên kết toàn phim truỵ đồi.

 

Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp
Thích dáng đẹp mắt đắm ái tình
Quên đi hai chữ liêm trinh
Tà dục trỗi dậy, thân liền thả buông.

 

Lòng chung thuỷ dần dần vơi cạn
Lén tư tình vụng trộm bao người

Dối gian lừa bịp đủ chiêu độc

Chẳng hổ thẹn còn “ chuyện thường thôi ! ”.

 

Con thích người gia đình đã lập

Cướp người yêu vốn chẳng thuộc mình

Khiến người thành phụ nghĩa bội tình

Người thì đau khổ ôm hờn oán.

                             

Con hoại gia đình người ly tán

Phá tình yêu người từng sắt son

Để thỏa lòng tham dâm con tồn

Khinh nghĩa tình, bội ngược luân lý !

 

Con dùng tiền mua vui dâm dục

Khiến hoen ố thân tâm bao người

Hại bao đời vào đường đọa lạc

Vì tiền con đưa thỏa chút vui !

 

Con bán đủ các thuốc kích dục

Phương tiện trợ dâm tăng dục vui

Khiến người càng đắm mê hoan lạc

Tự hại, hại người đọa ác đường !

 

Con từng rủ, xem người chat sex

Thấy tướng xinh liền gạ dục tình

Tay chân quấy rối động thân hình

Khiến tâm người khởi dâm phiền não.

 

Con lạm dùng phước tướng xinh đẹp

Do tiền kiếp cúng dường hoa tươi

Để mồi chài bao người tham sắc

Lừa tiền tài, tình, thỏa dục vui.

 

Con dùng thân ban từ cha mẹ

Để bán dâm đổi lấy tiền tài

Phơi thân gợi dục nơi thiên hạ

Ô nhục song thân thẹn với đời !

 

Con nào biết sắc kia là họa

Nên dùng thỏa thích trêu dụ người

Đâu ngờ là lửa thiêu người khác

Hại “Phật vị lai” mê bao đời !

 

Con dùng thân gây tạo lửa dục

Thiêu hoại thân tâm của muôn người

Cũng tự hoại thân tâm mình rụi

Khổ muôn vàn sau những cuộc vui !

 

Con dâm tà nên thân nhiễm bệnh

Vẫn mây mưa truyền nhiễm hại người

Cướp tương lai sinh mệnh bao người

Khiến sớm lụi tàn sau lửa dục.

 

Con hủy hoại sinh mệnh bao trẻ

Xúi ép, thực hiện việc phá thai

Khiến mẹ, con khổ hận ôm hoài

Chịu quả khổ nghiệp dâm con tạo.

 

Tội lỗi ấy vô phương kể xiết
Chết liền sa Vô Gián ngục hình
Bao đời tội báo không cùng
Cột đồng quả báo, chuyển sinh súc loài !

 

Mười phương Chư Phật phóng tịnh quang
Chiếu rọi thân con, vẫn mơ màng
Tội chướng thân nặng nên chẳng cảm
Chỉ biết tham đắm xúc “mềm êm”.

 

Nay con cảm muôn phần hổ thẹn
Hối hận vô cùng lỗi xưa gây
Tội lỗi thân này chẳng dám giấu
Ăn năn trước Phật con tỏ bày.

 

Nguyện Lão Mẫu Chư Phật mười phương
Từ bi đại xá rủ lòng thương
Muôn tội từ thân căn con tạo
Chí tâm con sám hối dứt trừ.

 

Con lại sám ý căn dâm nghiệp

Khởi tâm động niệm dâm ý đầy

Là gốc khiến các căn còn lại

Phạm vào dâm nghiệp mãi lâu nay !

 

Con điên đảo nhận giả làm thật

Chấp thân là thật nên mãi say

Mãi để vật dục lấp tánh Phật

Cam làm nô lệ ái dục đày !

 

Con quên mất con vốn là Phật

Bẩm sinh tánh Phật vốn đủ đầy

Then chốt chỉ giữa mê và ngộ

Tu về chơn diện mục sẵn này.

 

Ái dục là nguồn gốc sinh tử

“ nhân ” khiến tánh Phật bị lấp vùi

Khiến mình, khiến người trong sa đọa

Luân hồi đường ác mãi chẳng ngơi !

 

Con để mặc ý dâm tác quái

Từ vô thỉ kiếp đến nay rồi

Báo hại tự thân thường đọa lạc

Hại người muôn thuở khổ luân hồi !

 

Thà khuấy động sóng cả nghìn sông

Đừng làm động tâm người tu hành

Con bất chấp trái lời Phật dạy

Quấy rối phá đạo tâm đạo hạnh.

 

Con từng vào các nơi chùa miếu

Dùng tình dục lôi cuốn người tu

Phá hủy giới pháp hại người đọa

Nhân danh tình yêu làm khổ nhau.

 

Con hại bao đời “ vị lai Phật ”

Lang thang sinh tử bể chìm nổi

Khởi ý dâm liền thành chướng Đạo

Tự Phật và Tánh Phật nơi người !

 

Nay con lòng thành đối trước Phật

Sám hối nghiệp dâm từ ý căn

Đến dâm nghiệp các căn còn lại

Nguyện sám hối gột rửa tịnh thanh !

 

Con kính nguyện một lòng sám hối
Nghiệp dâm nhiều tội lỗi xưa nay
Thành tâm quỳ trước Mẫu ( Phật ) đài
Sám từng lỗi một, tỏ bày ăn năn.

 

Ai từng vì con khởi tâm dâm

Con nguyện thảy sám hối chân thành

Bao lỗi hữu tình hay vô ý

Khiến gây người phiền khởi dâm lòng.

 

Chân thành con cầu xin thứ lỗi

Nguyện cùng người chuyển hóa nghiệp duyên

Chuyển duyên phàm trở thành duyên Phật

Cùng tu chứng đạo quả vô thượng.

 

Thà khuấy động sóng cả nghìn biển

Chớ làm động chúng sinh tâm dâm

Người gieo chúng sinh chủng dâm dục

Muôn kiếp địa ngục, quỷ, súc thành.

 

Sống làm vợ, chồng khắp thiên hạ

Chết nằm giường sắt, ôm cột đồng

Muôn kiếp luân hồi muôn kiếp khổ

Mãi làm nô lệ hầu nghiệp dâm.

 

Nay học Phật con đã giác ngộ

Nghiệp ác xưa con hối thật lòng

Nguyện sẽ chẳng bao giờ tái phạm

Tiêu trừ nghiệp dâm con quyết hành.

 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Số lượt xem : 21366