BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lợi Chúng tức lợi mình

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 19:02:14
/Lợi Chúng tức lợi mình

Trí nhân lợi chúng lợi mình

Dại nhân tổn chúng, lợi mình đức tiêu

Đức tiêu, phước cũng chẳng nhiều

Đợi khi phước hết, khô thân vô cùng.


 

 

 

Trí nhân lợi chúng lợi mình

Giàu thêm phước đức, lành duyên kết nhiều

Duyên lành trợ lực thêm nhiều

Phước vô cùng tận, chúng nhân hướng về.

 

Đức là cội nguồn hạnh phúc

Phước là cành lá, từ cội đức sanh

Tốt gốc mới tốt lá cành

Lợi nhân tốt gốc, tổn người gốc hư.

 

Gốc hư, phiền não có dư

Ngày đêm lo nghĩ lợi mình tổn nhân

Nhân quả như bóng theo hình

Gieo trồng “ nhân tổn ”, “ quả hư ” thu về.

 

Chúng nhân, đất rộng vô ngần

Tự thân đất hẹp, quả thu sao bằng ?

Gieo nơi Chúng ruộng nhân lành

Thu về muôn quả ngọt ngon vô cùng.

 

Đại chúng như biển mênh mông

Tự thân giọt nước, nhanh về cạn khô

Lợi Chúng, phước đức mới nhiều

Ví như giọt nước đại dương hợp vào.

 

Giọt nước biết quên thân mình

Hòa vào biển lớn đại dương liền thành

“Biển phước, đức, trí” vô ngần

Không hề khô cạn, lợi nhân lợi mình.

 

Số lượt xem : 426