BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Học Biết Nhẫn Nại

Tác giả liangfulai on 2022-05-08 21:21:06
/Học Biết Nhẫn Nại

 

Sự đời “không như ý”

Trăm phần hết chín mươi

Đường luôn có chướng ngại

Nghiệm tâm chí tiến lui.


Mỗi chặng đường khốn khó

Thảy đều là cơ hội

Tôi luyện nâng tâm cảnh

Chứng tâm, chí, tuệ người.

 

Càng khó càng thêm quý

Khi đến đích an vui

Càng hiển tâm, chí, tuệ

Phi phàm trên muôn người.

 

Khó để càng trân trọng

Chặng êm thuận an vui

Để người biết trân quý

Điều tốt đẹp hiện thời.

 

Thế nên chớ từ bỏ

Bởi tâm nản nhất thời

Nên quay đầu nghĩ lại

Lý do bắt đầu thời.

 

Sự đời “không như ý”

Trăm phần hết chín mươi

Phần “như ý” còn lại

Cho người nhẫn nại thôi.

Số lượt xem : 1052