BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ai Gặp Chủ Nhân Ông ?

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 19:51:20
/Ai Gặp Chủ Nhân Ông ?

Chóp núi ngũ uẩn một khoảng không

Cùng cửa ra vào chẳng tương phùng

Vô lượng kiếp nay thuê nhà ở

Đến nay chẳng biết chủ nhân ông !

( Trích từ “ Chỉ Nguyệt Lục ” )


 

 

Người ra kẻ vào chẳng thấy ông

Ông ngồi ngay cửa trong vô hình

Có lúc ngủ say quên ngày tháng

Ai người đến ở chẳng bận lòng !

 

Nếu chẳng có người đánh thức ông

Chẳng đánh “chuông tâm” khiến giật mình

Thì ông vẫn ngủ vô lượng kiếp

Trộm cướp nhà, chủ có như không !

Số lượt xem : 1121