BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời dặn dò từ bi của Quan Pháp Luật Chủ

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 09:00:18
/Những lời dặn dò từ bi của  Quan Pháp Luật Chủ

“ Phật Quy Lễ Tiết chẳng phụng hành, Đạo Trường tất giống như cái chợ 


Dưới đây là 24 điều Phật Quy, là Phật Quy Lễ Tiết mà những người tu đạo bàn đạo chúng ta trong đạo trường nhất định cần phải tuân thủ. Nếu chẳng có những Phật Quy Lễ Tiết này để chúng ta phụng hành, thì đạo trường tất giống y như cái chợ, làm thế nào mà trang nghiêm đạo trường, hoằng triển đạo vụ, tiến đến tín thụ phụng hành, tu kỉ độ nhân đây ?

 

1. Nhập Đàn Chỉnh Y : ( Vào Phật Đường y phục phải chỉnh tề ngay ngắn ) .

Trang phục diện mạo dáng vẻ bên ngoài, giày vớ, chỉnh trang lại đầu tóc, lau rửa tay sạch sẽ.

 

2. Đến Tham đi Từ : ( Tham Giá Từ Giá )

Đến phải hướng về Lão Mẫu, Tiên Phật mà tham giá, Đi Về cũng phải như vậy, chớ có dùng lễ Tam Cúc Cung.

 

3. Tiên Càn Hậu Khôn : ( Càn trước, Khôn sau )

Tiến vào Phật Điện, Càn (Nam) Khôn (Nữ ) chớ có đi sóng hàng (ngang nhau) cùng vào.

 

4. Nam Nữ hữu phân : ( Nam Nữ có sự phân chia khác biệt )

Khấu đầu, lên lớp, dùng bữa, đi nhà vệ sinh, mỗi giới đều có sự phân chia khác biệt.

 

5. Cử Bộ Yếu Khinh ( cất bước phải nhẹ nhàng )

Tiến vào Phật Đường, nhất cử nhất động đều cần phải từ tốn nhẹ nhàng, không lơ đễnh cẩu thả.

 

6. Bất chuẩn loạn toản : ( không được phép chen lách )

Phật Điện không phải là cái chợ, nên có lễ có tiết, nâng cao sự hàm dưỡng.

 

7. Xuất Nhập Túc Tĩnh : ( ra vào trang nghiêm im lặng  )

Hành động không gây ồn ào, giữ gìn sự trang nghiêm, cung kính nghiêm túc tôn kính tiên phật.

 

 

8. Án Quy Vật Loạn : Trước khi động dùng những vật phẩm của phật đường nhất định cần phải hỏi xin phép rõ ràng, không được độc đoán độc hành tùy tiện lấy dùng mà không được sự cho phép.

 

9. Kính Úy Tinh Thần : ( Tinh thần kính nể )

Lễ Kính Chư Phật, Tôn Kinh Thiên Ân Sư Đức, cung kính Điểm Truyền Sư, các Giảng Sư, Đàn Chủ, Tiền Hiền.

 

 

 

 

10. Cấm Đàm Tục Sự ( Nghiêm cấm nói bàn về những chuyện phàm tục )

Phật đường là thánh điện để nghiên cứu đạo lí, học tập tu bàn.

 

11. Ngôn Ngữ Yếu Đê : ( Lời nói phải khẽ )

Nói chuyện có lễ có tiết, không nên lớn tiếng quát tháo nói to, hãy ghi nhớ rằng luôn có Tiên Phật đang ở đây.

 

12. Tiếp Vật Đãi Nhân : ( Tiếp nhận vật và đối đãi người )

Tiếp nhận đồ vật với hai tay, cúc cung; đối đãi với người phải thân thiết chân thành, cảm ân.

 

13. Chiêu Hô Đạo Thân ( chào đón hỏi han các đạo thân )

Người nào đến trước thì ưu tiên chào đón hỏi han người ấy trước. Tiếp đãi đạo thân là chức trách của các Bàn Sự Nhân Viên.

 

14. Giáo Đạo Lễ Tiết ( chỉ dạy cho các lễ tiết )

Dâng khăn, Tham Giá Từ Giá, bưng trà, dùng bữa, thừa thượng khải hạ …

 

 

15. Giảng Giải Khuyến Hóa : ( giảng giải khuyên bảo )

Đạo thân không hiểu rõ thì phải giảng giải phân tích cho họ hiểu, những người chẳng hiểu lí thì phải khuyên bảo chỉ dạy cho họ.

 

16. Nhập Tọa Đoan Chánh : ( ngồi ghế phải ngay ngắn )

Dùng bữa, nghe lớp, ngồi phải có dáng ngồi ngay ngắn đàng hoàng.

 

17. Đê Tâm Hạ Khí : ( khiêm tốn hạ mình )

Có lỗi sai thì nên sửa, Tiền Hiền chỉ dạy lại cho đúng thì phải dũng cảm tiếp nhận, không được trong lòng chẳng phục.

 

18. Thượng Lập Hạ Khởi : ( Trên đứng dưới dậy )

Khi thấy Tiền Hiền đứng thì bản thân mình cũng nên đứng dậy, nên có lễ phép.

 

19. Khởi Thân Lập Chính : ( đứng phải ngay ngắn )

Khi đứng không dựa lưng nghiêng chỗ này chỗ nọ, người tu đạo phải có phong phạm của người tu đạo.

 

20. Bất Chuẩn Đàm Tiếu : ( Không được phép nói lời đùa cợt )

Phật Đường trang nghiêm, chẳng phải nơi vui chơi giải trí, nói năng nên có chừng mực.

 

21. Thính Giảng Cấm Thanh : ( nghe giảng cấm ồn )

Khi nghe lớp hoặc Tiền Hiền từ bi, nên chuyên tâm chú ý cung kính lắng nghe.

 

22. Phi Vấn Vật Ngôn : ( Không hỏi đến thì chẳng nói )

Khi Tiền Hiền chẳng có hỏi chuyện chúng ta thì miệng chớ có giống như súng liên thanh vậy.

 

23. Hữu Vấn Tất Đáp : ( có hỏi tất phải có trả lời )

Khi Tiền Hiền có hỏi đến, phải căn cứ vào sự thật mà trả lời, không thể từ đầu đến cuối cái gì cũng chẳng biết.

 

24. Bất Phân Bần Phú : ( chẳng phân giàu nghèo )

Tiến vào Phật Đường đều là đồ nhi của Tế Công, nên đãi ngộ bình đẳng, chẳng có chút phân biệt đối xử. 

Số lượt xem : 369