BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tiêu Kiếp Nạn

Tác giả liangfulai on 2023-04-30 19:35:27
/Tiêu Kiếp Nạn

( Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi ngày 5 tháng 5 năm 2018 )


 

Đồ nhi mỗi một người đều có kiếp nạn riêng, kiếp số cũng không giống nhau, vậy nên kiếp lớn, kiếp nhỏ mỗi người mỗi khác nhau. Chúng ta đến nhân gian đều có sứ mệnh phải đi hoàn thành.

 

Mỗi một đồ nhi đến Phật đường lên lớp nghe đạo lý, mỗi tổ mỗi tuyến đều có chỗ khác biệt, giáo trình bài giảng cũng khác; mở lớp lên lớp các con mỗi khi đến nghe giảng xong một tiết đạo lý thì tiêu 200 tiểu kiếp.

 

Người học tập ăn chay đặc biệt ăn một bữa chay có thể tiêu 30 tiểu kiếp, người học tập ăn chay đều sẽ tiêu các kiếp của mình.

 

Người lập nguyện thanh khẩu có thể tiêu 1200 kiếp sinh tử trọng tội.

 

Cả đời giới sát phóng sinh, tất cả việc này đều là nguyện lập của chúng ta, khai trai phá giới thì tội phạt nặng thêm.

 

Khi đạo thân tới Phật đường, nhân viên tiếp đãi dâng khăn trong lúc mời lau tay dùng tâm khiêm tốn hạ mình mừng đón đạo thân ( các con nay có người dùng phương thức khăn tay, có người dùng phương thức phun cồn vào tay ) mỗi người có thể tiêu 20 tiểu kiếp, đấy là đang học tập cái tâm khiêm tốn hạ mình. Vậy nên mỗi một đồ nhi trong quá trình tu hành đều có những kiếp nạn của tự thân, thế nhưng trong quá trình vì đạo thân mà phục vụ thì đều sẽ tiêu bớt những kiếp nạn của bản thân.

Số lượt xem : 576