BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì Sao Phải Tu Bàn Đạo, Tích Phước Và Tiêu Nghiệp ?

Tác giả liangfulai on 2022-04-26 16:06:06
/Vì Sao Phải Tu Bàn Đạo, Tích Phước Và Tiêu Nghiệp ?

Người đời tham thy li trước mắt
My ai lường trước ha về sau ?
Chng tu đạo, to phước, tiêu nghiệp
Tin có được kh mãi bền sao ?

 


Đức dày kh nâng đỡ vn vật
Đức hu mi kh th phước báo
Đức không tương xng, tai ương lại
Nhân qu chng sai sót tơ hào.

Đức hnh ví như là nền nhà
Danh, quyn, ca ci như lầu cao
Nhiu tng mà móng nông nn yếu
Thì s nghiêng lch, sp dễ mau.

Chng đức mà hưởng th quá lớn
S làm tn phước sớm tiêu hao
Khi phước hết, ha lin p lại
Nên trí nhân tiếc phước trng đạo.

Đương thi phước hưởng phi tiêu nghiệp
Hành thin tích đức hi hướng mau
Thường hành tam thí, sa tính xấu
Tu tâm dưỡng tánh đức dày cao.

Hưởng phước chính là tiêu phước mau
Chu kh tc liu nghip gieo tạo
Chơn tu bàn đạo lp công đức
Mi kh tiêu nghip, phước thêm tạo.

Chng tiêu nghip, tích phước công đức
Li c nghip mi thêm gây tạo
Ca có được không bn, mau mất
Khi thi phước hết, th nghiệp báo.

Mt cơn trng bnh, mt tai nạn
Vô thường li, mng cũng chẳng còn
Hung chi tin tài thân ngoi vật
Ch trong tích tc kh sch trơn.

Bàn đạo than mệt, tu than khó
Tâm thường oán trách, nghiệp sao tiêu ?
Tâm chng nguyn hy sinh phng hiến
Công ít sao kh qu lành nhiều ?

Bàn đạo là hy sinh phng hiến
Thi, tâm, trí, sc, tiền chi tiêu
Quên mình vì đại chúng phc vụ
Tc là phước, đức, tuệ song tu.

Bàn đạo gim nghip phàm, tăng Thánh
Tiêu gim tư tâm, trưởng đạo tâm
Tiêu tr “ nhàn cư vi bt thiện ”
Nghip tiêu đồng thi phước, đức tăng.

Bàn đạo, độ người, thành toàn người
Tinh thn B Tát chng thối lui
Cũng là gieo nhân duyên thành Phật
Con đường tt yếu phải qua thôi.

Bàn đạo, độ người, thành toàn người
B khinh tin, hủy báng không thôi
Thì ti nghip đã gây đời trước
Lin được tiêu tr, Qu kh rời.

Ti nghip đã gây trong đời trước
Cùng nhng ti đã to đời nay
Đáng l phi đọa vào ác đạo
Bi nay b khinh… sớm tiêu ngay.

Kiên trì s thành tu đạo quả
Khi mãi chng thi đạo tâm này
Bi th trì “ Kim Cang Tự Tánh ”
Như “Kinh Kim Cang” Pht chỉ bày.

Tu đạo thường tn tâm vô trụ
Tam tâm t tướng thy tiêu trừ
“Tâm vô vi” hành “hu vi sự”
Qua bàn đạo hin đức nhẫn trí.

Đức mng, phước cn, nghiệp sâu dày
Cu bt đắc kh, người có hay ?
Mun có phước, trước phi gieo tạo
Tu bàn đạo tiêu nghiệp sâu dày !

Đạo cao đức trng, phước siêng trồng
Hi hướng tiêu nghip cũ mau nhanh
Thì du chng cu mong mà được
Phước đến t nhiên khi bận lòng.

Tiêu nghip cũ gc ngun gây họa
Tu bàn đạo vun bón gốc lành
Thì phước, công đức đều vô lượng
Phước đức viên mãn đạo quả thành.Tế Công Hot Pht t huấn :


Bn thân con phi tiêu gim ti li nghip lc thì mi có được nghip báo tt. Con mun kiếm nhiu tin mà chng đi làm vic thin, thì mt ngày nào đó tin y cũng s mt đi, thế nhưng con làm mt ít vic thin, tin tuy rng s vơi đi mt ít, nhưng thc ra thì vic thin này là đang giúp con tích đức, vy thì mi có th đội tin lên ( đức dày ti vt ). Nhng người có s nghip có tin tài quyn thế đều là nhng người tn tâm thin lành mà ra. S giàu sang phú quý ca nhng k ác là không bn lâu được đâu. Tâm ác thì ri s có mt ngày nhng s tài phú y đều chng gi ni, Ơn trên s không để cho con có tin tài giàu sang và để con tung hoành bá đạo quá lâu, Ơn trên vn s là công bng đấy, vy nên chúng ta phi tiêu gim ti nghip, đồ nhi phi cn thn th hi. Có cao thì có thp, tc rơi vào âm dương ngũ hành, cái thế gian này chính là như vy, chúng ta phi thu trit, phi hiu tm quan trng ca đạo lý này. Tâm cnh ca đồ nhi t t đạt đến ri thì có th hiu được.

Số lượt xem : 973