BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thiền trong động

Tác giả liangfulai on 2023-10-25 08:23:15
/Thiền trong động

Một niệm tâm chấp khởi
Muôn vàn phiền não khai
Lầm tưởng vọng là thật
Nên thân tâm mệt mỏi.

 

 


 

Nếu tâm khả chuyển hóa
Phiền não tức bồ đề
Dụng tâm để chuyển cảnh
Thanh tịnh, Tự Tánh về.

 

Tà khởi, phiền não tới
Chánh đến, phiền não trừ
Tà chánh đều chẳng nghĩ
Thanh tịnh đến tột cùng.

 

Một niệm tâm chấp khởi
Muôn phiền não sinh sôi
Vọng tâm che Tánh thật
Tuệ mệnh trong tăm tối. 

 

Một niệm tâm chấp khởi
Muôn phiền não sinh sôi
Tâm chiêu cảm cảnh hiện
Mệnh từ tâm chuyển thôi.

 

Thiện ác tâm chẳng khởi
Tịch tĩnh tâm an vui
Chẳng trụ nơi một vật
Thiền trong động đấy thôi. 

Số lượt xem : 356