BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo kiếp cùng giáng ( Hoạt Phật ân sư từ bi )

Tác giả liangfulai on 2022-11-26 21:46:01
/Đạo kiếp cùng giáng ( Hoạt Phật ân sư từ bi )

Khi cái tâm riêng tư ích kỉ của con người tích luỹ 

đến chẳng cách nào sửa đổi được nữa, thì tai kiếp bèn đến !
 

Thế nhưng chớ có quên rằng đạo do kiếp mà giáng, kiếp do tâm triệu vời,

chỉ cần lấy đạo để độ hoá cứu vãn lòng người,

thì kiếp nạn cũng bèn tự nhiên sẽ chuyển hoá theo. 


Này các đồ nhi ơi ! đã đến thời mạt thế rồi, đã đến pháp môn cuối thu rồi, là pháp môn duy nhất của mạt thế Tam Tào phổ độ lần này ! Đến thời mạt thế, những nguy cơ của chúng sanh càng lúc càng nhiều. Những nguy cơ hữu hình, vô hình đều vây quanh bên mình của chúng sanh và các đồ nhi, các đồ nhi có cảm nhận được không ? ( cảm nhận được ) . Thật không ? Hay là thầy bảo hộ đồ nhi được tốt cho nên các đồ nhi đều không cảm nhận được ? Những mối nguy cơ hữu hình và vô hình đều là những kiếp nạn do chúng sanh tham vọng gây tạo nhân quả hình thành các món nợ nghiệp, cộng nghiệp đã kết tập lại mà thành.

 

 

Những mối nguy cơ hữu hình : Lấy các nguy cơ hữu hình mà nói thì là những cái mà các con nhìn thấy được, nghe thấy được, nguồn tài nguyên tự nhiên của quả địa cầu này, nơi mà nhân loại cư trú đang ngày càng giảm thiểu; hoàn cảnh môi trường, sinh thái tự nhiên gặp phải sự phá hoại mà trước kia chừa từng có. Quả địa cầu như đang tiến vào mùa thu vậy, vạn vật dần dần héo tàn.

 

 

Hãy nhìn xem đủ thứ các tai nạn, hung kiếp, tam tai bát nạn, thiên tai, địa biến … trên đời không ngớt xảy ra như động đất, bão, lũ lụt, hoả hoạn, sự truyền nhiễm lan rộng của các bệnh tật, các tai hoạ ( chiến hoạ ) của thế gian trong trạng thái hỗn loạn bất an. Tuy rằng trước mắt thì khoa học của thế gian càng ngày càng rực rỡ thịnh vượng, y học càng lúc càng phát triển, thế nhưng những tai kiếp, bệnh tật các nơi trên thế giới thì lại cứ có tăng chẳng giảm, không thấy tiêu diệt. Căn cứ theo sự nghiên cứu báo cáo của các nhà khoa học và những người làm công tác bảo vệ môi trường tự nhiên của địa cầu chỉ ra ( 5 điểm sau ), thầy cớ sao phải nói là “ sự nghiên cứu báo cáo của các nhà khoa học ” chỉ ra vậy ? Bởi vì các đồ nhi ưa thích nghe những lời có căn cứ, số liệu khoa học, thế nên thầy bèn lấy cái này để làm chứng cứ, chứng minh rằng thiên địa mạt hậu tiến vào kiếp thu.

 

 

1.Hiện nay cả địa cầu đang bị bao phủ trong nguy cơ các kiếp nạn cực kì to lớn ập đầu, bởi vì nhân loại cho nổ thử đạn hạt nhân, đạn nguyên tử, vậy nên dẫn đến khí hậu của cả địa cầu bị xáo trộn rối ren, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

 

 

2. Môi trường sinh thái tự nhiên của địa cầu bị phá hoại :

 

a. Không khí, nước bị ô nhiễm, bên trong lương thực có sự tàn lưu thuốc trừ sâu.

b. Rừng và các ao hồ chịu sự uy hiếp của mưa axit.

c. Đất đai xói mòn, địa tầng lún xuống.

 

 

3Lớp ôzôn ở tầng bình lưu bảo vệ trái đất đã bị phá hoại

 

a. Các tia bức xạ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại trực tiếp chiếu rọi bề mặt trái đất, dẫn đến những người mắc phải bệnh ung thư gia ngày càng gia tăng nhanh chóng.

 

b. Hiệu ứng nhà kính do khí CO2 hình thành dẫn đến sự nóng lên của khí hậu toàn cầu, thúc đẩy các ngọn núi tuyết của nam bắc cực dần dần tan ra mà dẫn đến kỷ băng hà và những sự biến động thay đổi của lớp vỏ trái đất sẽ đến sớm.

 

4. Nhân khẩu quá nhiều và sự phân phối nguồn tài nguyên tự nhiên không đều, nguồn tài nguyên tự nhiên ngày càng giảm thiểu dẫn đến niên đại của nạn đói kém.

 

5. Con người đang không ngớt làm hao tổn và phá hoại đối với không khí, nước, thổ nhưỡng, động vật hoang dã, khoáng vật, nhiên liệu hoá thạch, các nguồn tài nguyên tự nhiên. Nhân loại nếu như lại cứ tiếp tục mặc cho những hành vi phá hoại môi trường này tiếp tục duy trì xuống, thì cuối cùng sẽ dẫn đến môi trường của cả địa cầu không còn thích hợp với sự sống còn, với đời sống nhân loại nữa, vậy nên các nhà khoa học mới không ngừng kêu gọi mọi người phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thế nhưng đồ nhi chắc cũng biết rằng, tổng quan toàn bộ môi trường sinh thái của địa cầu mà nói, tâm cảnh bên trong của nhân loại có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với môi trường tự nhiên bên ngoài, vậy nên các đồ nhi làm tốt việc “ bảo vệ môi trường tâm linh ” trước rồi thì việc bảo vệ môi trường của địa cầu, xã hội mới đạt đến tốt đẹp. “ Bảo vệ môi trường tâm linh ” chính là phải tu tâm dưỡng tánh, và bỏ đi những tham, sân, si. Các loại hiện tượng đã xiển thuật ở trên đều là thông qua những nghiên cứu báo cáo, chứng minh của các nhà khoa học chỉ ra, chẳng phải là thầy đây tuỳ tiện nói bừa, điều này cũng đủ chứng minh rằng trước mắt hiện nay trời đất đang tiến vào giai đoạn mua thu thu gom lại để chấm dứt, lúc này gọi là “ những năm mạt kiếp kì thứ ba ”, cũng là thời điểm của lần phổ độ cuối cùng nhất cho tất cả mọi linh trở về trời !

 

Những mối nguy cơ vô hình :

 

Những kiếp nạn, tai ách mà chúng sanh gặp chịu đều là do bởi những nhân quả, tội nghiệp, cộng nghiệp do chúng sanh vô tri vô mình đã gây tạo xuống trong luỹ kiếp chất chồng chín muồi, ngưng tụ mà hình thành. Những năm mạt kiếp thời kì thứ ba còn gọi là “ những năm đối án, những năm thanh toán ”, những nhân quả mà chúng sanh luỹ kiếp đã gây tạo bèn vào những năm mạt kiếp này mà làm cuộc đại thanh toán, đại đối án, do vậy mà khi chúng sanh gặp kiếp là lúc “ sấm nhanh chẳng kịp bịt tai ”, sự đòi báo diễn ra hết sức nhanh chóng, cho nên gọi là “ phước hoạ con người khó đoán lường ”, vậy nên này các đồ nhi ơi, cộng nghiệp của chúng sanh, lại còn có những nhân quả nghiệp lực của cá nhân các con, chính là những mối nguy cơ vô hình.

 

 

“ Những năm mạt kiếp đạo kiếp cùng song giáng ” : chúng sanh bèn ở trong thế đánh gọng kìm, bị kẹp giữa nguy cơ hữu hình và vô hình hai bên tấn công, chính vào lúc này, Hoàng Mẫu Nương của chúng ta đại từ đại bi, chẳng nỡ để cho “ ngọc, đá đều đốt ” ( bất kể là thiện hay ác đếu gặp kiếp nạn ) , thiện ác cùng bị huỷ diệt, vậy nên đại khai hồng ân, đại giáng ân điển, đem chân lí thiên đạo mà ngàn đời xưa nay chẳng dễ gì tuỳ tiện truyền, nay phổ giáng hoá trạch ( người dân bá tánh ) để cứu độ tất cả các nguyên thai phật tử thoát lìa biển khổ, thoát kiếp, tránh tai, tị nạn, cứu vãn vận kiếp, vậy nên những năm mạt kiếp thì đạo kiếp cùng giáng. Tai kiếp càng nhiều thì càng biểu lộ ra cực rõ ràng rằng “ bước chân độ hoá chúng sanh ” phải tăng nhanh. Tai kiếp càng nhiều thì càng biểu lộ ra rõ tính khẩn thiết cấp bách, tầm quan trọng của việc “ hoằng đạo độ người ”, bởi vì những năm mạt kiếp thì duy chỉ có “đạo ” mới có thể cứu chúng sanh miễn chịu kiếp chịu nạn, đấy cũng là ơn trên khai xá. Các đồ nhi đều là những người đã có mang chơn bảo, chơn đạo rồi, vậy thì phải vội vàng nhanh chóng vào lúc trước khi những tai kiếp lớn như thiên tai địa biến còn chưa tới, nhỏ thì những kiếp nạn mà trong mệnh của cá nhân chúng sanh đã định sẵn, trước khi kiếp số vẫn còn chưa hiện thì phải nhanh chóng độ hoá chúng sanh, phổ độ các chúng sanh hữu duyên nhanh chóng mau sớm đăng bỉ ngạnNgoài việc bản thân phải củng cố đạo tâm, kiên định tín nguyện ( niềm tin, nguyện lực ) ra, còn phải kiên trì tiếp tục không ngớt khích lệ thành toàn chúng sanh, các đạo thân thường quay về phật đường, tiếp cận đạo trường, khiến cho các đạo thân, chúng sanh đều biết tầm quan trọng của hành công liễu nguyện, thanh khẩu như tố, sám hối nghiệp chướng , thường hành tam thí ( tài, pháp, vô uý ) .

 

 

Vì sao mà những năm mạt kiếp, tam tai bát nạn lại nhiều đến như vậy ?

 

 

Bởi vì vào ngày nay của thời mạt thế, lòng người đã bại hoại đến cực điểm. Tuy rằng xã hội càng ngày càng tiến bộ, khoa học càng ngày càng phát đạt hưng thịnh, thế nhưng lòng người thì càng lúc càng bại hoại, lễ nghĩa ngang trái, cương thường, luân lí đạo đức chẳng còn chút gì nữa; thói đời đại loạn, lòng người tham lam vọng tạo sát nghiệp, tội nghiệp, dẫn đến những oan nghiệp, tội nghiệp nhân quả mà chúng sanh đã tạo xuống càng lúc càng sâu nặng, do vậy mà dần tạo thành những kiếp số không có tiền lệ, gọi là “ mạt kiếp thời kì thứ 3 ”. Kiếp của thời kì bạch dương gọi là “ Diên Khang Phong Kiếp ”, là “ cương phong ” ( cơn gió mạnh dữ ) gây hại, như nguyên tố hoá học uranium và nguyên tố hoá học hydrogen là những vật liệu quan trọng chế tạo bom nguyên tử. Bom nguyên tử và vũ khí hạt nhân hễ phát nổ thì vạn vật bèn hoá thành tro bụi. Các đồ nhi từng xem qua phim hoạt hình hay không ? Lúc phát nổ thì hình dạng như thế nào ? ( trở thành hình dạng như nấm ), oai lực lợi hại như cương phong vậy, cho nên gọi là “ phong kiếp ”. Các đồ nhi thật ra chắc hẳn đều biết rằng những vũ khí mà có tính huỷ diệt, có thể giết người đều là do nhân loại tự nghiên cứu sáng tạo phát minh ra. Oai lực của một vũ khí hạt nhân đủ để huỷ diệt phần lớn thế giới; cho dẫu là không có huỷ hoại phần lớn đi chăng nữa, thì cũng sẽ khiến cho các sinh linh, môi trường sinh thái trong một phạm vi nhất định chịu phải sự phá hoại và tổn thương gây hại không có tiền lệ, thế nên nghiêm khắc mà nói thì là nhân loại đang tự huỷ diệt bản thân. Lớn thì đến những cuộc chiến tranh giữa các nước, nhỏ thì cho đến những sự đấu đá ngầm hoặc công khai giữa người với người đều là đủ để tạo xuống nhân quả, tội nghiệp, các món nợ oan nghiệt. Con người thường hay vì lấp đầy đủ thứ những dục vọng, giữa sự hữu ý hoặc vô ý mà thường thường sẽ làm ra rất nhiều những hành vi và những việc làm tổn thương người, làm hại người mà cũng chẳng lợi gì cho bản thân, dẫn đến phá hoại sự hài hoà, sức cân bằng và các mối quan hệ giữa người với người, giữa người và động vật, giữa người và trời, giữa người và đất, giữa người và đại tự nhiên, tạo xuống những nhân quả tội, lỗi, sai trái mà hình thành cái gọi là nghiệp ( nghiệp lực, nợ nghiệp ) , vậy nên chúng sanh làm như thế nào thì đều khá là có mối quan hệ liên đới trực tiếp với tai kiếp. Vậy nên các đồ nhi đều khấu cầu ơn trên từ bi, xoay chuyển khiến tai kiếp lùi xa hoặc biến mất, thế nhưng điều này là không đơn giản, không dễ dàng đâu đấy, cũng phải xem coi chúng sanh có muốn tu hay không, có sám hối hay không, có ngưng tụ thiện niệm, thiện hành hay không, có nguyện ý làm công đức hồi hướng cho các Nguyên Nhơn Tam Tào vô hình hay không, để hoá giải oan khí, oan nghiệt, vậy nên “ nhân tánh ” và “ nhân tâm ” đều rất quan trọng đấy ! Nhân tâm càng hiểm ác, nhân tánh càng đoạ lạc, thủ pháp sát sanh, tạo nghiệp của chúng sanh thế gian càng tàn nhẫn, thô bạo, cứ tiếp tục mãi không ngớt, vậy thì những kiếp nạn, những tai ách mà chúng sanh phải chịu phải gặp càng dữ dội, càng đáng sợ, càng khiến người nhất thời chẳng kịp, chẳng cách nào ứng phó. Vậy nên có lúc tai kiếp hễ đến thì là một đất nước hoặc một khu vực, hoặc đường truyền điểm nối điểm mà trở thành tính toàn cầu phổ biến. Thế nên tai kiếp hễ đến thì rất nhiều chúng sanh chịu khổ chịu nạn, thậm chí là đếm không xuể, có khi số người bị thương vong ước tính đưa ra chỉ là một nửa mà thôi, bởi vì chẳng cách nào ước lượng được. Các đồ nhi phải biết rằng hiện tượng En Ni-nhô và những thiên tai do khí hậu khác thường tạo thành là do nhân loại tự phá hoại mối quan hệ lực lượng cân bằng và sự hài hoà giữa con người với đại tự nhiên, thế nhưng có khi cũng sẽ do bởi cộng nghiệp của chúng sanh địa phương đã chín muồi mà hình thành nên các tai nạn; phần lớn các tai kiếp đều là sản sinh từ những nhân tố vô hình mượn nhờ vào những nhân tố hữu hình mà hình thành.

 

 

“ Luân hồi ngừng, liễu sanh tử, mới là sự tránh kiếp tị nạn thật sự ”. Chúng sanh đời đời kiếp kiếp đều chịu các kiếp số, có người nào đến thế gian, đến cõi phàm trần mà chẳng có trải qua những kiếp nạn ? “ ai đó hôm nay đã bị xe đụng phải ! ”, “ ai đó bị cảm nhiễm virus rồi ! ”, “ ai đó đã bị gãy mất một chân ”, đấy chính là “ kiếp nạn ”, kiếp nạn của cá nhân chúng sanh. Thế nhưng kiếp nạn cũng không chỉ đơn thuần là cái nhục thân này chịu khổ, chịu nạn, chịu tai, chịu kiếp, chịu đau thương bệnh tật. Kiếp nạn thật sự là linh tánh vẫn còn ở trong sự sanh tử luân hồi, trong tứ sanh lục đạo, đấy mới là nỗi ưu sầu lớn nhất, là kiếp nạn lớn nhất của các con, vậy nên “ luân hồi ngừng, liễu sanh tử ” thì mới là sự tránh kiếp tị nạn thật sự. Vậy nên ơn trên từ bi, Chư Thiên Tiên Phật giúp đỡ trợ đạo từ bi, thầy cũng lại hết lần này đến lần nọ bảo với các đồ nhi phải mau chóng hành công liễu nguyện để tiêu những món nợ nghiệp nhân quả của cá nhân các con, hãy mau chóng độ chúng sanh lên pháp thuyền, đăng bỉ ngạn, tu đại đạo siêu sanh liễu tử này, thoát lìa luân hồi, miễn chịu nỗi khổ của kiếp nạn. Bởi vì chỉ cần vẫn còn có chúng sanh có nhân quả, có tội nghiệp, chỉ cần nhân quả, tội nghiệp của chúng sanh chưa tiêu, chỉ cần có chúng sanh vẫn còn ở trong sự sanh tử luân hồi, luân hồi trong tứ sanh lục đạo, vậy thì những kiếp nạn, kiếp số, tai nạn sẽ không ngừng nghỉ, vì sao vậy ? Bởi vì nhân quả, tội nghiệp chính là nguyên nhân phát sinh của kiếp số. Thế nên cá nhân đồ nhi con đây có muốn tránh kiếp tị nạn hay không ? Có muốn liễu thoát kiếp nạn ( sáu nẻo luân hồi ) hay không ? ( Muốn ) Muốn thì hãy tu, tu thì hãy tu, chớ có nói nhiều quá, có nói nữa cũng là tự bản thân nhiều phiền não, vậy nên phải tu. “ Cái chữ “ tu ” này chỉ có vài nét bút ngắn, thế nhưng lại cũng vẽ ra cái tâm của con rốt cuộc có chân tu thật luyện hay không; dựa vào tự bản thân các con đi tu “ thầy dẫn tiến vào cửa, tu hành tại cá nhân nơi con ”.

 

 

Đủ thứ các loại hiện tượng của thế giới, xã hội, môi trường hoàn cảnh đã sản sinh đều là sự phản ứng của lòng người ”

 

Đủ thứ các loại hiện tượng của thế giới này, của xã hội, hoàn cảnh sản sinh đều là sự phản chiếu và hình chiếu của tâm người, cũng có nghĩa là nói cái thế giới, xã hội, hoàn cảnh môi trường này có vấn đề gì thì phản ứng ra cái tâm của con người có vấn đề gì.

 

Thế giới có những sự hỗn loạn gì ? Những biến động thảm hoạ chiến tranh, tranh cường đấu thắng, đều là “ tham ”, “ sân ”, “ si ”.

 

Xã hội có những sự hỗn loạn gì ? Trộm cắp, lường gạt, cướp đoạt, tất cả mọi hành vi xấu xa đều xuất hiện trong xã hội này. Phải chú ý đấy ! Đấy đều là sự phản chiếu của lòng người !

 

Hoàn cảnh môi trường có những hiện tượng, những sự hỗn loạn gì ? Có những sự dơ bẩn, có các loại hiện tượng nguy hại, lại còn có các loại vi khuẩn, virus mà chẳng cách nào dùng nhục nhãn để nhìn thấy, đấy cũng đều là sự phản ứng của lòng người.

 

Vậy nên thầy bảo với đồ nhi rằng : trong tâm của chúng sanh có ba thứ độc bệnh ( virus ) căn bản, là “ tam độc ” tham, sân, si. Tam độc này sẽ khiến cho thân, tâm của chúng sanh đều sanh bệnh, vậy căn bệnh này và triệu chứng thế nào ? có cấp tính, có mãn tính, tuỳ người mà khác nhau.

 

“ Vi khuẩn và virus cũng có thể trở thành trung gian của nhân quả, nghiệp lực đòi báo. ”

 

Thế giới hiện nay tai hoạ không ngớt, hỗn loạn bất an, bệnh tật truyền nhiễm, lòng người khủng hoảng bất an, đấy là vì sao vậy ? Bởi vì chúng sanh không biết phải yêu thương bảo vệ sinh linh, chẳng biết phải dưỡng sinh ( tu dưỡng sinh mệnh ), chẳng biết phải bồi dưỡng cái tâm từ bi. Giết mổ sinh linh, giết hại các sinh linh vô tội sẽ khiến cho các virus sinh sôi trong vô hình. Bởi vì các sinh linh bị giết mổ, bị giết một cách vô tội vạ thì bản thân chúng đều có mang những nỗi oan hận, giữa kẻ giết và kẻ bị giết đều tạo xuống nhân quả, món nợ oan nghiệp, huống hồ những chúng sanh vẫn còn luân hồi trong tứ sanh lục đạo bản thân đều có mang tội, nghiệp và nhân quả. Bản thân động vật có rất nhiều loại virus, vi khuẩn, các kí sinh trùng ở trên cơ thể động vật. “ Coronavirus ” kí sinh trên thân của động vật và gia cầm. Nếu như khi động vật vì sinh bệnh mà chết thì thi thể động vật đều là có mang virus, vi khuẩn, các vi sinh vật không sạch sẽ trên thân thể. Nếu như lại không có thông qua việc xử lý ổn thoả thi thể động vật, những thi thể đã thối rửa, thì có khi sẽ do nhiều loại vi khuẩn, bệnh khuẩn, virus kết hợp cùng nhau sản sinh ra các virus biến chủng mới. Các vi khuẩn và virus có thể là những vi khuẩn, virus rất đơn thuần, thế nhưng nghiệp lực và nhân quả của chúng sanh cũng có thể mượn nhờ vào vi khuẩn và virus để triển khai các động tác, thủ đoạn và hiệu dụng mà họ muốn đòi báo, cũng có nghĩa là nói các vi khuẩn, virus cũng có thể trở thành trung gian của nhân quả và nghiệp lực đòi báo“ Vi khuẩn ” và “ virus ” là thứ mà chẳng cách nào dùng nhục nhãn nhìn thấy một cách trực tiếp được, mà các nghiệp lực vô hình cũng là không cách nào dùng con mắt thường để nhìn thấy được. Nghiệp lực vô hình cũng giống như một cơn gió vậy, nó có thể mượn nhờ vào các khí thể, các vi trần trong không khí, các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí, xâm nhập vào các mao mạch, hoặc là bám dính trên tóc, trên da của cơ thể người mà đem bệnh khuẩn, virus dẫn vào bên trong cơ thể người khiến cho người sinh bệnh.

 

 

“Thế nào gọi là kiếp sát ? Thế nào gọi là vận mệnh ?”

 

 

Thế nào gọi là “ kiếp sát ” ? Nếu như bị nhiễm phải virus, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tai hoạ bất ngờ, hoặc là đột nhiên vô cùng khó chịu, tình trạng rất tồi tệ ( đương nhiên là có các loại nhân tố, có nhân tố cá nhân, cũng có nhân tố các duyên nhơn gần bên mình đòi gấp, cũng có nhân tố duyên nhơn muốn triêm quang, không thể vơ đũa cả nắm ) . Gặp phải kiếp sát là bởi vì lúc vận thấp (đen) vừa lúc bị xung sát phải, đấy là vận khí của cá nhân, thế nhưng vận khí của cá nhân lại liên quan với vận mệnh…

 

 

Thế nào gọi là “ vận mệnh ” ? Thông thường mà nói thì những điều gặp phải đối với đời người mà chẳng thể nào giải thích nổi thì sẽ đem nó quy về “ vận mệnh ”, thế nhưng trên thực tế thì vận mệnh chính là nối kết có quan hệ với nhân quả, nghiệp báoVận mệnh của con người đều có mối quan hệ nhân quả qua lại với tâm người và tất cả người, việc, vật của không gian nơi sinh sống mà dẫn phát khởi các hiện tượng thay đổi theo kiểu nối chuỗi, vậy nên nhân quả ba đời là hình thành vận mệnh, vận mệnh thì là có quan hệ với nhân quả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đồ nhi các con muốn đoán mệnh không ? muốn xem coi vận thế của các con không ? muốn đàm luận cung mệnh không ? Không cần ! Nhìn xem cái tâm của con thì biết rồi. Con muốn thay đổi vận mệnh của con phải không ? Hãy tu dưỡng thân tâm của con, tu sửa ngay cái tâm tánh của con, trừ bỏ đi những tập tánh, khí bẩm và những thói hư tật xấu, tánh khí nóng nảy của con, mọi cái đều quy ở tâm, đấy không phải là duy tâm luận, mà là “ tâm tạo nhân quả, tâm làm luân hồi ”, cho nên nhân quả, luân hồi đều là do tâm gây ra.

 

 

 Làm thế nào để chẳng phải gặp phải kiếp sát, chẳng phải có lúc "vận thấp" đây ? ”

 

 

Các đồ nhi muốn không phải có những lúc vận thấp phải không ? Nói rõ ra thì các con muốn không gặp phải kiếp sát phải không ? ( muốn ) . Vậy muốn làm thế nào không phải có những lúc vận thấp thì phải chú ý, thế nhưng thầy chẳng dám cam đoan chắc chắn, bởi vì tâm niệm của các đồ nhi lúc nào cũng đang quay cuồng xáo trộn, lúc thì cao, lúc thì thấp, chìm chìm nổi nổi đấy, đều là những phiền não của các con không dứt, vậy nên thầy chỉ có thể bảo với con rằng : các con phải sửa đổi bản thân, do các con đi làm đi tu, thầy đương nhiên là sẽ bảo hộ cho đồ nhi rồi, thế nhưng nếu như đồ nhi chẳng biết tự bảo hộ bản thân, vậy thì thầy đây cũng là tuy thương mà chẳng thể giúp được gì cả ! Chẳng muốn gặp phải kiếp sát, chẳng muốn có lúc vận thấp, vậy thì đồ nhi ngày thường bèn phải tu tâm bồi đức, tồn chánh niệm, chánh tâm, bồi dưỡng hạo nhiên chánh khí. Con người chẳng có chánh tâm chánh niệm, chẳng có hạo nhiên chánh khí mà tồn tà tư tà niệm, có tà khí thì sẽ dẫn đến các tà linh, lại còn có các con ma cháu ma của ma giới, lại còn sẽ vời đến các tai hoạ nguy hại. Vậy nên con người có tà tư, tà niệm, tà khí là vô cùng tệ hại đấy, sẽ hại đến bản thân ! Vậy nên ngày thường thì phải tu tâm bồi đức, tồn chánh tâm, chánh niệm, bồi dưỡng hạo nhiên chánh khí. Hãy thường hành tam thí, hành công lập đức liễu nguyện, siêng làm công đức tài pháp vô uý cho các Duyên Nhơn gần kề bên mình và các Nguyên Nhơn Tam Tào. Nếu như khi đồ nhi gặp phải những phiền phức nhỏ, những khốn khó nhỏ, thì các Nguyên Nhơn Tam tào cũng sẽ tương trợ. Ngoài điều này ra thì điều quan trọng nhất chính là “ thanh khẩu như tố ”.

 

 

“ Thanh khẩu như tố, trì chay, không lại kết xuống các nhân quả, oan nghiệp với chúng sanh nữa ”

 

 

Những người mà chưa có thanh khẩu như tố, trì chay, thì trong vô hình đều sẽ kết xuống các nhân quả với chúng sanh ( đặc biệt là những chúng sanh của tứ sanh, súc sanh đạo ) . Tuy nhiên các đồ nhi vẫn còn chưa thanh khẩu như tố, chưa trì chay sẽ nói rằng : “ thịt chúng sanh kia chẳng phải là con giết, thì có liên quan gì đến con ? ”, không phải là con giết, đúng ! Chính là do bởi có các con muốn ăn nên mới có người muốn giết. Nếu như các con chẳng muốn ăn, thì sẽ còn có người giết hay sao ? Thế nhưng con chớ có đem cái nhân quả này suy luận đến cùng “ vẫn còn có người muốn ăn, vẫn còn có người muốn giết … ”, con hãy cứ quản tốt bản thân con trước đã ! Cũng là bởi vì có người muốn ăn nên mới có người muốn giết, do đó những người ăn thịt chúng sanh là gián tiếp tạo xuống những tội nghiệp sát sanh. Vậy những người giết mổ thịt chúng sanh thì sao ? Thì là trực tiếp tạo xuống những tội nghiệp sát sanh. Bất luận con là trực tiếp hay là gián tiếp, thì đều là đã tạo xuống những nhân quả và oan nghiệp sâu nặng và không ngớt luỹ tích. Còn khi cộng nghiệp của chúng sanh ngưng tụ hình thành, nếu như chẳng may lại gặp phải nhân quả của cá nhân đòi báo tìm đến, nếu như những nhân quả, oan nghiệp đã kết với chúng sanh ( chúng sanh này là chỉ chúng sanh vô hình ) sâu nặng, thì là tương phù tương hợp với từ trường oan khí của chúng sanh ( vô hình ) . Phải biết rằng tai kiếp là phát động ở vô hình, vậy nên khi chúng sanh chịu tai, chịu kiếp, chịu khổ, chịu nạn đều là trong phút chốc, bởi vì sự đòi báo của nghiệp lực vô hình là đến đi chẳng để lại tung tích, sẽ không để cho con có bất cứ sự cảnh báo sớm nào cả. Vậy nên lời của thầy đến cùng vẫn là muốn đồ nhi thanh khẩu như tố, trì chay, chớ có lại kết xuống các nhân quả, oan nghiệp với chúng sanh.

 

 

“ Thế nào gọi là tịnh tâm, tịnh thân, tịnh linh ? ”

 

Thế nào gọi là “ tịnh tâm ” – tâm thanh tịnh ?

Tịnh tâm chính là bồi dưỡng cái tâm từ bi, chớ có ăn thịt của chúng sanh, bởi vì cái tâm từ bi là điều kiện quan trọng, là yếu tố hàng đầu cơ bản để thành Tiên thành Phật.

 

Thế nào gọi là “ tịnh thân ” ? chính là chớ có để cho trên cái thân người quý báu này của con có chảy dòng máu của chúng sanh, làm chiếc quan tài và mồ mả của máu thịt chúng sanh, có khiếp người không ? Vậy nên phải dùng cái thân người quý báu này để tu luyện thành vân thành vừa thanh tịnh vừa an toàn, đấy mới là người thông minh, trí tuệ.

 

 

Làm thế nào để “ tịnh linh ” ? Chẳng có ăn đồ mặn, những thức ăn tanh tưởi, thì sẽ không có những khí trược, khí tạp, khí ô uế, thì đều là dương khí thuần nhiên. Vậy nên hãy tịnh tâm, tịnh thân, tịnh linh, thường làm công đức tài pháp vô uý hồi hướng cho những nhân quả, oan nghiệp mà con đã từng tạo xuống với chúng sanh. Con trước kia đã ăn qua phần nhiều loại chúng sanh nào ( như cá, tôm, các loại hải sản … hoặc gà, vịt, ngỗng … ) thì con hãy làm sự hồi hướng cho loại chúng sanh đó, thế nhưng với những chúng sanh mà con ăn tương đối ít thì cũng phải làm sự hồi hướng cho họ, và chớ có lại có bất cứ sự liên quan dính líu gì về nhân quả oan nghiệp với những chúng sanh của tứ sanh, súc sanh đạo nữa, phải không nợ nần nhau nữa. Đồ nhi nếu như nói : “ con có tâm nguyện muốn trì chay như tố, thế nhưng con chẳng cách nào trong chốc lát bèn ăn chay trường toàn chay, thế nhưng con có tâm có nguyện, con muốn học tập. ” Không sao cả, con hãy học tập từ từ vậy, phật đường có khoá nấu ăn chay, con cũng có thể đến phật đường học tập ăn chay, học tập nấu ăn chay như thế nào, lại còn một mặt làm công đức tài pháp vô uý thí hồi hướng cho linh tánh của những thịt chúng sanh mà bản thân mình đã từng ăn qua, chớ có lại có bất cứ những nhân quả oan nghiệp kết xuống với chúng nữa. Vậy nên thanh khẩu như tố rất quan trọng. Tịnh tâm, tịnh thân, tịnh linh, tu tâm, tu thân, tu linh, lại còn thường làm công đức tài pháp thí hồi hướng thì tự nhiên cái “ khí ” của các con bèn sẽ tương hợp tương ứng với từ trường thanh tịnh linh minh của thánh hiền tiên phật, thì tự nhiên thân thể của các con bèn sẽ khoẻ mạnh, người cũng sẽ dễ chịu. Vậy nên thanh khẩu như tố trì chay là muốn đồ nhi chớ có lại kết xuống các mối oan nghiệp, nợ nghiệp với những chúng sanh của tứ sanh, súc sanh đạo nữa. Những tội nghiệp nhân quả mà luỹ kiếp con đã tạo xuống vẫn phải không ngớt dùng công đức tài pháp vô uý thí để liễu tiêu, liễu dứt đấy.

Số lượt xem : 936