BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kiếp nạn thế gian thời mạt pháp

Tác giả liangfulai on 2022-04-21 08:46:02
/Kiếp nạn thế gian thời mạt pháp

Thế gian mạt pháp Trời giáng kiếp

Tam tai bát nạn khắp nơi tràn

Thiên tai nhân họa, người chiêu cảm

Chín mươi phần người, mười phần Trời.


Trời giáng kiếp nạn “ chuông cảnh tỉnh ”

Gọi tỉnh người mê “ mộng kê vàng ”

Trần gian cõi tạm, vô thường chóng

Chớ hoài tham luyến mộng nhân gian.

 

Thành trụ hoại không, sinh rồi tử

Bao kiếp luân hồi, bao cơn mộng

Hết đóng vai này, sang vai khác

Sáu nẻo luân hồi diễn quá sâu.

 

Thiên tàn địa lão, đương kì hoại

Cũng bởi lòng người đã hoại sâu

Mọi cảnh tốt xấu tùy tâm hiện

Tâm là gốc cội phúc, khổ đau.

 

Thiên, địa, nhân, người ở ngay giữa

Đầu trời chân đất, vật chí linh

Sáu nẻo luân hồi tâm người định

Địa cầu hoại diệt, người tạo thành.

 

Địa cầu kì hoại chuyển quý thu

Tam tai bát nạn khắp Diêm Phù

Ngọc đá phân ban, muôn người chết

Như lá vàng rụng khắp mùa thu.

 

Ngọc đá phân ban, tùy tâm định

Kiếp nạn nghiệm lòng người có tu

Nhân thời thế, tánh Phật hiển lộ

Lan tỏa yêu thương tâm nhân từ.

 

Một trận đại kiếp, từng người nghiệm

Xoay chuyển tăng giảm tùy người tu

Đánh thức bao người say mộng ảo

Hỏi người còn luyến cõi Diêm Phù ?

 

Sau kiếp, người còn mê hay tỉnh ?

Vẫn thích đường cũ, vết xe mòn ?

Lăn bánh luân hồi, mê trong mộng

Theo nghiệp sinh tử mãi lang thang …

 

Trời giáng kiếp nạn ngầm dụng ý

Ai người ngộ thấu mau tiến tu

Tốc tầm Minh Sư cầu đại đạo

Thoát vòng sinh tử, kiếp ảo hư.

 

Sau kiếp, người trọng phàm hay Thánh ?

Sự vô thường đã thấu bao phần ?

Biết cảm ân Trời, phản tỉnh lại ?

Biết sám hối, tu sửa lại đời ?

 

Hành trang về cội Đạo, chuẩn bị

Tư lương công đức được bao rồi ?

Kiếp nạn thâu gom, vô thường lại

Về đâu khi chẳng còn tấc hơi ?

 

Kiếp nạn nếu bình an vượt qua

Đọng lại sẽ còn gì trong ta ?

Say tiếp hay dừng ngay ảo mộng ?

Nguyện về Cực Lạc hay Ta Bà ?

 

Kiếp nạn nếu bình an vượt qua

Đọng lại sẽ còn gì trong ta ?

Say tiếp hay dừng ngay ảo mộng ?

Tu hành hay để phí đời qua ?

 

Thế gian mạt pháp Trời giáng kiếp

Dịch, họa chuyển biến ứng tâm người

Tăng giảm tùy " nhân " người gieo tạo

" Niệm đầu " Chúng thế gian mà thôi.

 

Niệm lành khởi, muôn Phật trợ ứng

Niệm ác khởi, chúng Yêu Ma vời

Cảnh ứng biến theo lòng người hiện

Nên phải cẩn trọng " niệm đầu " người.

Số lượt xem : 1445