BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Câu Chuyện chân thật đằng sau bài thiện ca “ Hồn lưu lạc về trời ”

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 09:13:00
/   Câu Chuyện chân thật đằng sau bài thiện ca  “ Hồn lưu lạc về trời ”

Bài thiện ca “ Hồn lưu lạc về trời ” có thể rất nhiều đạo thân đều đã từng nghe qua, thế nhưng liệu có mấy ai biết được câu chuyện thật sự đằng sau bài hát ấy ?


 

 

Có một vị đạo thân nọ sau khi cầu đạo rồi đều không đi đến đạo trường để tu bàn, mà lại rất ưa thích cờ bạc, thế nhưng vợ của ông ấy thì có tham dự việc vận hành đạo trường; mỗi lần khi ông chồng thiếu tiền thì sẽ đến cửa lớn của phật đường đợi vợ đưa tiền, có thể là bởi vợ của ông ấy vì để tránh ảnh hưởng đến mọi người làm Phật sự mà chủ động đưa tiền cho chồng để ông ấy mau mau đi khỏi.

 

Có một lần nọ, vận may cá độ của ông chồng khá tốt, đã thắng được rất nhiều tiền, vui mừng quá độ bèn mời những người bạn cá độ đến chỗ nào đó trên núi để ăn các món ngon, kết quả là sau đó thì không thấy trở về nhà nữa, bởi vì tiền của ông ấy sau khi bị người ta cướp đoạt đi hết thì ông lại còn bị đẩy xuống vực sâu; việc này vợ ông ấy hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn cứ mãi đi tìm khắp nơi, cứ mãi nghe ngóng mà đều tìm không thấy tung tích của chồng đâu.

 

Mãi cho đến có một lần nọ, trong pháp hội do đạo trường tổ chức, vong linh đến Đàn để kết duyên nào ngờ lại là chồng của cô ấy, lúc này mới biết rằng ông chồng tuy rằng đã thắng được tiền, thế nhưng lại mất đi mạng sống, 100 ngày trước đã bị người ta đẩy xuống vực sâu, chẳng may thân vong.

 

Ông chồng lúc kết duyên có đề cập đến rằng sau khi chết thì vong linh phiêu bạt đến trước Tử Dương Quan, thế nhưng lại quên mất Tam Bảo mà Điểm Truyền Sư đã truyền lúc cầu đạo nên qua không được ải, dẫu có cố gắng cầu xin vị Kim Cang giữ ải hãy từ bi thương xót thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, lại bởi vì đối hợp đồng không đúng nên bèn bị vị Kim Cang tay chấp roi vàng đánh xuống dưới Cửu Tuyền ( chín suối ).

 

Đến địa phủ, gặp được Thập Điện Diêm Quân rồi, nhưng lại bởi vì họ tên trong sổ sinh tử đã được ghi là “ đã cầu đạo ”, do Thiên Mệnh Minh Sư từ bi, đã làm xong thủ tục thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên rồi, đã gạch bỏ đi trong sổ sách nên chẳng có những ghi chép để tra cứu khảo sát, đến lúc này mới hoắt nhiên đại ngộ, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ sự tôn quý của đại đạo, vì thế mà hối hận bản thân lúc còn sống cớ sao chẳng chịu tu đạo, chẳng chịu đến đạo trường bàn đạo, ngay đến cả Tam Bảo mà Điểm Truyền Sư đã truyền cho đều đã quên hết sạch.

 

Thế nhưng lúc này, có hối hận thế nào đi chăng nữa thì đều đã muộn màng rồi, chẳng còn biết làm sao nữa ông bèn than khóc bi ai; lúc này duy chỉ có chân thành sám hối, thành tâm khấu cầu ơn trên từ bi thương xót để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.

 

Với sự thành tâm kính ý, lại có thể sám hối một cách thành khẩn, cuối cùng rốt cuộc đã làm cảm động Hoạt Phật Ân Sư từ bi giá lâm, dẫn đưa vong linh đang tràn ngập niềm bi thương và lòng sám hối rời khỏi địa phủ, trực thăng đến Thiên Phật Viện, trải qua sự tĩnh tu được 100 ngày, lại do Hoạt Phật Ân Sư từ bi dẫn đưa vong linh đến Tiên Thiên Phật Đường của cõi phàm để kết duyên, cho nên mới có thông điệp cảnh tỉnh đạo thân được truyền đến. Bài hát này chính là bài hát mà lúc bấy giờ trong lúc kết duyên, Tiên Phật từ bi căn cứ theo cảnh ngộ của kẻ đương sự mà giúp đỡ kẻ đương sự sáng tác để lưu truyền lại.

 

Vậy nên chúng ta phải chăng là nên lấy ví dụ thực tế này làm tấm gương cảnh tỉnh bản thân, thật tốt mà nắm lấy cơ hội tốt, thật tốt mà tu bàn ?

 

Ơn trên giáng đạo là ứng thời ứng vận, không đúng thời thì chẳng giáng, chẳng đúng người thì không truyền. Sư Tôn Sư Mẫu cùng lãnh thiên mệnh, bàn lí việc phổ độ Tam Tào. Những hoàn cảnh ví dụ thực tế khác giống như câu truyện vừa kể trên -  đắc đạo tuy rằng có thể trở về trời, thế nhưng lại không qua được Tam Quan Cửu Khẩu, bị Kim Cang Hộ Pháp tay chấp giữ roi vàng đánh xuống dưới Cửu Tuyền - thì là chẳng biết bao nhiêu vụ tương tự đây ? Chúng ta không thể không xem trọng sự nghiêm minh của luật trời đấy.

 

Bề trên nhân dịp này mà hiển thị điềm báo để cảnh tỉnh chúng ta rằng tu đạo cần phải chân tu, chớ không phải là đắc rồi mà chẳng tu thì có thể thuận lợi mà về trời được đâu. Trong vụ việc kể trên, vợ của ông ấy có tu bàn đạo trên đạo trường, có phải là khiến cho ông chồng bởi vì thế mà có cơ hội được xoay chuyển hay không ? Thế nhưng tất cả những vị đạo thân trở về trời rồi lại bị đánh xuống Cửu Tuyền đều có thể được may mắn như thế chăng ? 

 

Số lượt xem : 450