BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm đăng

Tác giả liangfulai on 2022-03-10 01:50:56
/Tâm đăng

Bái Minh Sư, điểm tâm đăng , Khai mở trí tuệ

( thắp sáng lên ngọn đèn trong tâm ) , truyền thụ mật mã của sinh mệnh.

Thắp sáng trí tuệ quang minh.

Trong tâm của mỗi người đều có một ngọn đèn. Đấy gọi là “ Tâm Đăng ”

Rất nhiều người đều đến chùa miếu thắp “đèn quang minh ” để cầu bình an, nhưng lại chẳng để ý đến  “ tâm đăng thật sự mới là cái mà thật sự cần phải thắp sáng ”.


Vì sao phải thắp sáng tâm đăng ? bởi vì hiện nay là thời kì mạt pháp. Tâm của rất nhiều người đều rất tối tăm u ám, trở nên ảm đạm không sáng. Lòng người nếu là sáng tỏ sạch sẽ thì từ khoảng không vũ trụ để xem sẽ là những thể trong suốt ; thế nhưng từ tình hình hiện nay để xem thì mọi người đã bị năng lượng đen tối làm ô nhiễm, xem ra giống như một khối cầu đen. Con người trong cái năng lượng đen tối muốn đắc được vận thế tốt là khó khăn trùng trùng. Nếu như chúng ta muốn cứu vãn khôi phục lại khiến cho tâm tánh của con người quang minh sáng tỏ thì cần phải có cái nhân khởi này.

 

Thông qua nghi thức cổ lễ do Chu Công chế định, do Điểm Truyền Sư truyền thụ cho tam bảo tâm pháp, khiến cho năng lượng đổ vào trong tâm của chúng ta. “ Đèn ” chính là để chúng ta thắp sáng quang minh, thắp sáng ngọn tâm đăng, ngoài việc có thể cúng dường Thập Phương Chư Phật ra, cũng có thể chiếu rọi soi sáng chúng sanh pháp giới, khiến cho họ có được sự ấm áp. Ánh sáng còn tượng trưng cho sự hy vọng. Con người khi lo lắng bất an, thất vọng chẳng được như ý, nhờ vào việc “ thắp đèn ” cấy trồng vào trong tâm khiến cho tín niệm của tiềm ý thức thay đổi ; sau khi cải biến lại thông qua việc tu trì pháp vô hình thì ý thức của con người sẽ nâng cao, như vậy sẽ có sự giúp ích cho họ.

 

 

Thông qua việc thắp sáng tâm đăng tu pháp có thể khiến cho họ rời khổ được vui, công đức lợi ích như vậy là rất lớn.

 

 

Vì sao phải mở trí tuệ ?
 

Bởi vì chân kinh chẳng ở trên văn tự.

 

Cánh cửa trí tuệ chẳng mở, ánh sáng chân lý chẳng tiến vào.

 

Mở ra cửa khiếu trí tuệ. Trước hết cầu Minh Sư chỉ thị bổn tâm bổn tánh mới có thể luyện tập phương pháp dụng tâm đúng đắn.

 

Một chỉ của Minh Sư, trí tuệ rộng mở, đời người quang minh, gia đình viên mãn.

 

 

Hãy đi bái Minh Sư, cầu chơn đạo, mở ra cửa khiếu trí tuệ ngay vì đời người vô thường. Cái gì gọi là đời người vô thường ?

 

Ví như nói hôm nay bạn vẫn nhìn thấy người này. Ngày mai lại truyền đến tin xấu rằng anh ta đã rời khỏi thế gian. Hôm nay bình an, một giây phút sắp tới lại xảy ra chuyện. Tất cả đều đang thay đổi trong khoảnh khắc, thật khó mà nắm bắt lấy. Đấy gọi là vô thường. Sanh lão bệnh tử khó mà đoán trước được.

 

Bạn có thể bảo đảm là một giây sắp tới bạn vẫn còn sống chứ ?

 

 “ Sanh tử chuyện lớn, vô thường nhanh chóng ”

 

Trang Tử nói rằng : “ Ta vốn chẳng muốn sanh, đột nhiên sanh trên đời, ta vốn chẳng muốn chết, đột nhiên ngày chết đến ”, là vô thường đến trước hay là ngày mai đến trước ?

 

Kiếp này đủ thứ cái muốn theo đuổi

 

Không mở trí tuệ, bái Minh Sư, cầu Chơn đạo, điểm Tâm đăng thì sao có thể xứng đáng với chính mình ?

 

Nói bận, nói khó, khó tránh khỏi Vô Thường.

 

Có câu rằng : “ Đọc nát Kim Cang Kinh, niệm triệt đại bi chú, chẳng thụ Minh Sư chỉ, vĩnh chịu trong luân hồi. ” và “ Đọc nát thiên kinh vạn điển, chẳng bằng một điểm của Minh Sư ”. Duy chỉ có nhận được một chỉ của Minh Sư mới có thể siêu thoát luân hồi.

 

Hãy nhanh chóng đến mở trí tuệ, điểm tâm đăng. Bạn là người thông minh hãy làm một quyết định thông minh sáng suốt. Do đó hãy nhanh chóng báo danh, bái Minh Sư, mở trí tuệ, cầu Chơn đạo, điểm Tâm Đăng, cầu đạo bái Minh Sư.

 

Cơ hội là dành cho những người biết nắm bắt lấy !

Cơ hội mất đi sẽ chẳng quay trở lại !


                         

Số lượt xem : 2119