BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nơi Ngộ Không học Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 19:45:36
/Nơi Ngộ Không học Đạo

Linh đài núi Phương Thốn ( 靈台方寸山 )

Trăng Tà động Ba Sao       ( 斜月三星洞 ) 

Nơi Ngộ Không học đạo

Ẩn thiền cơ thâm sâu.


Cửa động ấy đóng chặt

Tĩnh lặng không vết người

Giữa núi cây không bóng

Giờ ngọ mặt trời soi.

 

Linh đài núi Phương Thốn

Ngọn đơn độc lẻ loi

Ven núi có bia đá

Hơn ba trượng cao tới.

 

Bia rộng hơn tám thước

Khắc mười chữ hai hàng

“ Linh đài núi Phương Thốn

Trăng tà động ba sao ”.

 

Hai hàng chơi đố chữ

Hàm ẩn thiền cơ sâu

Bái Minh Sư cầu đạo

Mới tỏ nghĩa diệu sâu.

 

Tôn Ngộ Không tìm bái

Tu Bồ Đề tổ sư

Ẩn cư động núi ấy

Học pháp liễu sinh tử.

 

Linh đài núi Phương Thốn

Trăng tà động ba sao

Là nơi vào cửa đạo

Tầm bái Minh Sư cầu !

 

Cao nhân ẩn động ấy

Đợi người tới cầu đạo

Truyền pháp siêu sinh tử

Thoát tay Diêm Vương mau.

 

Linh đài núi Phương Thốn

Trăng Tà động Ba Sao

Cửa Không ngộ nhập đạo

Ngộ Không từ đó vào.

 

Ai chưa vào nơi ấy

Mau tìm Tế Phật mau

Bái Sư cầu chỉ điểm

Liền lập tức khả vào.

 

Số lượt xem : 835