BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngắm cảnh ngộ Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 19:58:48
/Ngắm cảnh ngộ Đạo

Trên núi không bóng, một thái dương,

Che lấp bởi sương mây vô thường,

Mặt trời luân chuyển lặn rồi mọc,

Lúc chìm biển khổ, lúc thiên đường.


 

 

 

Tạo hóa tạo đất trời, muôn vật

Thiên địa nhân vô cùng diệu huyền

Từ nơi thân người, Đạo ẩn hiện

Ứng tâm mê ngộ, “đất” “ trời” hiển.

 

Tịnh tâm ngắm nhìn mây sông núi

Ngắm vầng nhật nguyệt luân chuyển thường

Quán soi lại mình, ai tỏ đạo ?

Ai ngộ tìm thấy đạo tự thân ?

Số lượt xem : 953