BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những điều khó dễ trên con đường tu bàn đạo

Tác giả liangfulai on 2022-03-12 22:15:36
/Những điều khó dễ  trên con đường tu bàn đạo

 

1. Thoái đạo thì dễ, tiến đạo thì khó

2. Nghe pháp thì dễ, ngộ đạo, giảng đạo thì khó

3. Sanh nghi thì dễ, khởi tín thì khó

4. Ngạo mạn thì dễ, khiêm tốn thì khó

5. Khinh chê, hủy báng thì dễ, tán dương, kính ngưỡng thì khó


6. Đổ lỗi thì dễ, nhường công thì khó

7. Phá hoại thì dễ, xây dựng hiệp trợ thì khó

8. Khoanh tay đứng nhìn ngoài cuộc thì dễ, bắt tay vào thực tiễn thì khó

9. Từ chối, trốn tránh thì dễ, chấp nhận đối mặt và gánh vác sứ mệnh trọng trách thì khó.

10. Oán hận thì dễ, cảm ân thì khó

11. Vô ơn thì dễ, báo ơn thì khó

12. Học đạo thì dễ, hành đạo, xiển đạo thì khó

13. Ganh ghét đố kị thì dễ, thực tài thì khó

14. Trọng phàm thì dễ, trọng thánh thì khó

15. Khinh Sư miệt đạo thì dễ, tôn sư trọng đạo thì khó

16. Chấp trước, dính mắc thì dễ, buông xả, vô trụ thì khó

17. Hữu vi thì dễ, vô vi thì khó

18. Tham cầu thì dễ, thí xả thì khó

19. Bất động thì dễ, chủ động hành động thì khó

20. U mê thì dễ, trí tuệ tự giác giác tha, tự độ độ tha thì khó.

21. Tán loạn thì dễ, tâm định thì khó

22. Phá giới thì dễ, trì giữ giới thì khó

23. Tạo nghiệp thì dễ, tiêu nghiệp, giải nghiệp thì khó.

24. Thiêu rụi rừng công đức thì dễ, vun trồng cây công đức thì khó

25. Chấp ngã thì dễ, vô ngã thì khó

26. Độc lập vị kỉ thì dễ, hợp tác vị tha thì khó

27. Cầu đắc đạo thì dễ, thành đạo, chứng đạo thì khó

28. Than khổ thì dễ, tầm thanh lắng nghe để cứu khổ thì khó

29. Trút giận thì dễ, nhẫn chịu thì khó

30. Nghĩ thiện nghĩ ác thì dễ, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác thì khó

31. Im lặng thì dễ, thuyết phục thì khó

32. Bỏ lỡ cơ hội thì dễ, nhận biết nắm bắt sáng tạo cơ hội hành đạo xiển đạo thì khó. 33. Thấy và phê phán chỉ trích lỗi người thì dễ, tự thấy biết nhận lỗi và sửa lỗi bản thân thì khó. 34. Đắc tội với người khác thì dễ, được lòng đại chúng thì khó.

35. Lãng phí sinh mệnh và thời gian vào những việc vô bổ thì dễ, trân quý tận dụng tối đa sinh mệnh và thời gian để làm những việc hữu ích lợi lạc chúng sinh thì khó. 36. Luận bàn thị phi, nói lời đâm thọc sau lưng người thì dễ, thừa nhận công khai sám hối lỗi tự thân thì khó.

Dễ thì nghịch đạo, thuần theo thức thần, theo dòng phàm tục, nhập biển khổ luân hồi trôi đắm theo dòng sanh tử.

Khó thì thuận đạo, hợp đạo, thuần theo tự tánh, theo dòng hiền Thánh, siêu thoát khỏi luân hồi tam giới.

Số lượt xem : 1135