BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lời Hẹn Ước từ 500 năm trước với Thầy Tế Công

Tác giả liangfulai on 2022-06-27 21:07:57
/Lời Hẹn Ước từ 500 năm trước với Thầy Tế Công

Năm trăm năm trước đã hẹn rồi

 

Vào năm Dân Quốc thứ tám mươi mấy, đạo tràng khu Thụ Lâm Phật đường Oanh Đức tại Đài Bắc mở hai ngày pháp hội dành cho giới xã hội. Buổi tối hôm ngày pháp hội thứ nhất, sau khi ăn cơm xong, vừa bắt đầu lên lớp không lâu, Ân Sư Tế Công Hoạt Phật  lâm đàn hiển hóa, một mặt từ bi khích lệ mọi người rất nhiều, mặt khác lại phê diệu huấn, sau cùng lúc sắp lui khiếu đã bảo với các lớp viên rằng: “Hai ngày pháp hội, ngày mai nhất định mọi người phải đến, có thủy có chung”


Tiếp đó Thầy Hoạt Phật lại hỏi: “Có ai ngày mai không đến được không?” Có một vị lớp viên giơ tay, Thầy Hoạt Phật hỏi: “Ngày mai tại sao con không thể đến?

Vị lớp viên này trả lời: “Vì ngày mai con đã có hẹn với người ta rồi.”

Thầy Hoạt Phật lại hỏi: “Chẳng lẽ con không biết pháp hội phải tham gia hai ngày sao?

Lớp viên đáp: “Con biết! Nhưng khi dẫn bảo sư đề cập việc dự pháp hội với con, là trước lúc mở pháp hội ba ngày mới nói với con, trong khi người bạn của con đã hẹn trước với con một tuần. Ngày mai chủ nhật có việc rồi, nên con phải đi đến chỗ hẹn với người bạn đó, pháp hội chỉ có thể tham dự một ngày thôi.”

Thầy Hoạt Phật từ bi bảo: “Vậy nguyên tắc làm người giữ chữ tín của con là gì?

Người lớp viên này thưa: “Ai hẹn trước thì giữ chữ tín trước.”

Thầy bảo: “Rất tốt, ai hẹn trước thì giữ chữ tín trước, vậy con hãy nghe kĩ đây, năm trăm năm trước con đã hẹn với Thầy, hứa rằng kiếp này sẽ cầu đạo, tu đạo và còn hỗ trợ đạo, chẳng lẽ con quên rồi sao?

Vị lớp viên nghe Thầy Hoạt Phật nói vậy ngơ ngác bảo: “Có sao? Tại sao con không nhớ vậy?” Mọi người có mặt khi ấy đều òa lên cười, ai nấy đều cảm thấy thật vi diệu.

Số lượt xem : 910