BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhất trên thế gian

Tác giả liangfulai on 2022-03-11 23:04:36
/Nhất trên thế gian

Nhất trên thế gian 

 

Thế gian có loại cây bất sanh bất diệt, nhưng cũng là loại cây khó vun trồng nhất, phải trải qua thời gian rất lâu rất dài mới kết thành quả, đó chính là cây “ bồ đề tự tánh ”.

Thế gian có loại tiền khó kiếm nhất, vào lửa không cháy, vào nước chẳng mục nát, cũng là loại tiền mà không có bất kì loại tiền nào khác có thể dùng để đổi được, giá trị hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, duy chỉ có thể dùng chân tâm thanh tịnh đầy chân thành cung kính trân quý mới có thể có được, đó chính là “ công đức tự tánh ”.


 

Thế gian duy có một con đường duy nhất đưa chúng sinh đến sự an vui vĩnh hằng, xa lìa tất cả mọi đau khổ phiền não, đó chính là con đường Đạo giải thoát sinh tử.

Thế gian có muôn vàn loại sự nghiệp, nhưng duy nhất có một loại sự nghiệp vĩ đại nhất, nặng nhọc nhất, khó khăn nhất, chính là “ Thánh nghiệp Như Lai ”.

Thế gian có muôn vàn loại công việc đem lại lợi ích cho chúng sinh, nhưng có duy nhất một loại công việc đem lại sự lợi lạc to lớn nhất, trường cửu nhất cho chúng sinh, đó chính là công việc phổ độ chúng sinh lên bờ giác ngộ giải thoát khỏi phiền não sanh tử.

Thế gian có muôn vàn loại y phục sang đẹp, nhưng bộ y phục cao sang đẹp nhất, trang nghiêm nhất chính là bộ y phục của đức hạnh mĩ mãn.

Thế gian có muôn vàn của cải vật chất quý báu, nhưng của báu quý giá nhất trên đời duy có “ trí tuệ quang minh tự tánh ”.

Thế gian có muôn vàn loại thức ăn thức uống ngon miệng với đủ các loại sắc hương vị đậm đà, nhưng loại thức ăn có thể khiến người ta no ấm lòng, luôn an vui thì duy chỉ có các món “ pháp thực ” từ đầu bếp chế biến là Chư Phật, Bồ Tát với sắc hương vị thanh tịnh mà thôi.

Thế gian có muôn vàn ngôi nhà sang đẹp lung linh tráng lệ được xây dựng nên bởi sự đầu tư bỏ ra số tiền khổng lồ, nhưng loại nhà cao sang đẹp lung linh tỏa sáng nhất thì lại là ngôi nhà vô hình được xây dựng bởi công đức của tâm thanh tịnh, trí đức tròn đầy chứ không bằng bất cứ đồng tiền vật chất nào của thế gian.

Số lượt xem : 747