BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tán tụng và sám hối với Hoạt Phật Sư Tôn nhân ngày thành đạo đêm trung thu

Tác giả liangfulai on 2023-10-01 22:17:37
/Tán tụng và sám hối với Hoạt Phật Sư Tôn nhân ngày thành đạo đêm trung thu

Tế thế quần sanh chiếu tam thiên
Công chánh vô tư khả đạt thiên
Hoạt dụng chân kinh truyền vạn thế
Phật pháp vô biên hóa đại thiên.


 

Ứng thân hạ phàm Sư Thiên Nhiên
Linh Sơn Như Lai chỉ diệu huyền
Minh Sư một chỉ linh thai điểm
Siêu sanh liễu tử về Lí Thiên. 

 

Chiếc nón thầy hình thuyền không đáy,
Chở mê đồ vượt biển tử sanh,
Giày cói ( lác ) rách tẩu khắp thiên hạ,
Hành vạn dặm cứu độ quần sanh.

 

Bôn ba khắp chốn chúng sinh độ
Tam Tào phổ độ bàn thâu viên
Vì đồ nhi, lưng còng gánh nghiệp
Mấy đồ nhi hiểu ? mấy ai thương ?

 

Trò mười phần nghiệp, Thầy gánh bảy
Duy ba phần trò tự gánh lấy
Phận là đồ nhi mấy ai hiểu ? 
Mấy ai thấu tỏ tâm, tình thầy !

 
Nghiệp nợ mười phần, thầy gánh bảy,
Chừa ba phần đợi trò lập công,
Oan khiêm nợ cũ hồi hướng trả, 
Mòn mỏi đợi trò tu thật tâm !
 
Áo rách tả tơi, Oan Khiêm kéo,
Thường mắng thầy nào phải Tế Công !
Tế Tư " vì trò " nên thiên lệch,
Bảo vệ đồ nhi, đâu còn Công !
 
Bao lần, trước oan khiêm quỳ lạy
Thay trò cầu tha thứ, thương tình
Cho thêm thời gian tu bàn đạo,
Để đồ nhi chuộc tội lập công.

 

Mỗi khi đồ nhi cất tiếng gọi,
Thầy từ bi ơi, thầy Tế Công,
Giật mình hốt hoảng thầy mau lại,
Để đồ nhi khổ, đâu đành lòng !

 

Người đời bảo rằng thầy “ Tế Điên”
Điên vì trò với bao ưu phiền
Nặng tình thay trò gánh bao nghiệp
Lưng mãi thêm còng vẫn chẳng buông !

 

Mặc trò vô tình hay bỏ mặc
Xem như người lạ thoáng qua đường !
Mặc trò chê cười hay nhạo báng
Vẫn phù hộ che chở yêu thương !

 

Mặc đồ nhi thường hay thất tín
Lập nguyện chẳng liễu, toàn hứa suông
Thầy vẫn tin, kiên nhẫn chờ đợi
Trợ đồ nhi, âm thầm xoay chuyển. 

 

Thế gian đồ nhi mấy ai hiểu,
Nước mắt thầy rơi, ai cảm thông ?
Bình an thuận lợi mấy ai nhớ ?
Gặp chuyện khổ rồi, nhớ " Tế Công " !

 

Đồ nhi chẳng đức cũng chẳng công
Được thầy chỉ điểm đạo siêu sanh
Sát thân nan báo, ân như biển
Con chẳng tu bàn tốt phụ lòng !

 

Tiết trung thu ngày thầy thành đạo
Đồ nhi chỉ có chút chơn tâm
Phát lại tâm nguyện tu tinh tấn
Chung vai trọng trách sứ mệnh gánh. 

 

Hoạt Phật Sư Tôn từ bi ơi
Đồ nhi đã phạm nhiều lầm lỗi
Chẳng tu bàn tinh tấn liễu nguyện
Cúi xin thầy từ bi xá tội. 

 

Đồ nhi nguyện thời gian còn lại
Kế chí thầy, gương Thầy học noi
Liễu nguyện thầy, sứ mệnh chung gánh
Đạo mạch thừa truyền mãi không thôi.

 

Tiết trung thu Sư Tôn thành đạo

Đồ nhi nguyện dụng thân làm đèn

Thắp sáng tâm đăng về thơ ấu

Tu về tự tánh trăng sáng tròn.

 

Tiết trung thu Sư Tôn thành đạo

Đồ nhi đem “ tâm đăng “ kính dâng

Tri ân, báo ân siêng liễu nguyện

Ân đức gương thầy nguyện học noi.

 

 

Số lượt xem : 332