BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ân đức của Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát vĩ đại như thế nào ?

Tác giả liangfulai on 2023-08-10 12:50:40
/Ân đức của Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật  và Nguyệt Tuệ Bồ Tát vĩ đại như thế nào ?

Ân đức của Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật

và Nguyệt Tuệ Bồ Tát vĩ đại như thế nào ?

 

Sư Tôn Sư Mẫu đồng lãnh thiên mệnh gánh vác sứ mệnh trọng trách phổ độ Tam Tào ( Thiên, Địa, Nhân ), truyền thụ “tâm ấn” tổ tổ tương truyền, pháp môn đốn ngộ trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật mà xưa nay chẳng dễ gì đắc thụ, vốn là thiên cơ mật bảo tối thượng thừa mà Chư Phật Chư Tổ Thánh Hiền Tiên Phật xưa kia từng phải trải qua vô lượng kiếp tu hành, vì pháp quên thân, vượt muôn vàn khảo nghiệm với sự khổ tu khổ luyện, tu trì mãi cho đến công đức tâm tánh viên mãn, ngộ rồi mới có thể đắc thụ.


Chúng sinh thời mạt pháp căn tánh cạn lụt  thấp kém, đức mỏng nghiệp dày, nay nhờ được ơn trên từ bi đại xá, đại khai phổ độ, Sư Tôn Sư Mẫu cam nguyện vì chúng đồ nhi gánh nghiệp và bảo lãnh mà truyền thụ bí bảo vô thượng, cho các đồ nhi cơ hội đắc trước tu sau, Thánh phàm song tu, từ từ liễu nguyện tiêu nghiệp, siêu sanh liễu tử, chứng đắc Thánh quả, thành tựu ngay trong một kiếp này.

 

Sư Tôn cả đời xả thân bàn đạo, tẩu mã điểm huyền, vì đồ nhi bôn ba vất vả trèo non lội suối, vượt qua mưa bom bão đạn, biết bao lần mạo hiểm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chỉ để đổi lấy sự siêu sanh liễu tử của chúng đồ nhi.

 

Sư Mẫu vì thay đồ nhi gánh nghiệp, dứt trừ quan khảo để các đồ nhi thuận lợi tu đạo bàn đạo, mà ngài tự giam cầm suốt hơn 20 năm quãng đời còn lại. Tấm thân già yếu đau ốm bệnh tật mà vẫn mỗi ngày không ngớt vì chúng đồ nhi mà một vạn khấu đầu cầu xin Lão Mẫu từ bi ngưng khảo.

 

Thầy chẳng những cứu độ mỗi chúng ta, mà còn cứu độ cả ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu, quyến thuộc họ hàng, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp ... cho đến cả tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta.

 

Thầy từ bi điểm đạo chỉ rõ bổn tâm, bổn tánh, chỉ bảo tâm pháp tu hành giúp cải biến vận mệnh, siêu phàm nhập Thánh, rộng mở con đường Thánh nghiệp bàn đạo để chúng ta có cơ hội học tập hành công lập đức, hành Bồ Tát đạo liễu nguyện tiêu nghiệp, lại luôn giúp đỡ xoay chuyển cho các đồ nhi chúng ta những khi gặp phải sự khổ nạn khốn cùng.

 

Thầy cho các đồ nhi chúng ta thứ tôn quý nhất ( một chỉ điểm đạo ) là sự siêu sanh liễu tử, thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên, chỉ để đổi lại những nghiệp lực chồng chất nặng nề lũy kiếp đến nay của các đồ nhi đổ dồn lên trên đôi vai nặng trĩu của Thầy, trên tấm thân gầy tiều tụy vốn dĩ đã còng lại mỗi ngày càng thêm còng.

 

 

Thầy chẳng bỏ rơi bất cứ đồ nhi nào, niệm niệm vẫn luôn nhớ nghĩ hướng đến các đồ nhi, thời thời khắc khắc vẫn luôn bên cạnh các đồ nhi để âm thầm từ bi gia hộ, dẫu rằng bị không ít các đồ nhi vô tâm vô tình hủy báng và quay lưng bỏ mặc, bị các đồ nhi thờ ơ quên lãng vô tình, chỉ bởi một ngày làm Thầy, cả đời cho đến muôn đời đều làm cha, không ngớt lo lắng phiền não vì đồ nhi, quan tâm yêu thương các đồ nhi, vì đồ nhi mà nguyện gánh vác nghiệp lực, vì đồ nhi mà không biết đã bao lần phải cúi lạy khẩn cầu các oan gia trái chủ cho các đồ nhi thêm thời gian, thêm cơ hội để hành công liễu nguyện, làm công đức hồi hướng tiêu nghiệp.

 

 

 

Thầy vì chúng đồ nhi mê muội mà làm tất cả mọi thứ, gánh chịu tất cả mọi thứ, không chỉ một đồ nhi, mà là tất cả các đồ nhi, không chỉ một vài năm, mà hơn một vạn tám trăm năm cho đến cả vô lượng kiếp, không một lời oán than, chẳng một lời trách móc, dẫu đổi lại được chỉ là muôn lời hủy báng, muôn lời oán trách giận hờn, than khổ than mệt khi đối trước những nghịch cảnh khảo nghiệm, thậm chí là cả những sự “giận cá chém thớt”  của chúng đồ nhi ngu muội mà thôi !

 

Ân Thầy, đức Thầy to lớn vĩ đại biết nhường nào. Phận là đồ nhi chịu cực chịu khó chịu khổ gánh vác chút cũng có là bao ! Phận là đồ nhi sao có thể không chung vai san sẻ một phần gánh vác ? Duy có tri ân, cảm ân, báo ân bằng hành động thực tế tu bàn liễu nguyện tinh tấn mới không hổ thẹn là đồ nhi của Thầy, là tiểu Tế Công với tinh thần Tế Công, nguyện hạnh Tế Công, đức tánh Tế Công, là người tu đạo chân chính biết “uống nước nhớ nguồn”, biết tôn sư trọng đạo thật sự theo đúng lời Phật dạy.

 

( Tâm thư của Bạch Dương Tu Sĩ - đồ nhi của Thầy ) 

 

Số lượt xem : 854