BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tây Du Ký Bạch Dương

Tác giả liangfulai on 2022-05-16 19:53:09
/Tây Du Ký Bạch Dương

Bạch Dương Kì đại tuyển diễn viên

Ai làm vai chính, ai phụ phim ?

Ai đóng vai thiện, ai vai ác ?

Ai đạo diễn, khán giả xem phim ?


Tây Du kí Bạch Dương đời thật

Thỉnh kinh “ vô tự ”, đạo chơn truyền

Tùy thích vai diễn, người chọn đóng

Đem lại an vui, hay não phiền ?

 

Thỉnh kinh vai chính người người đóng

Năm thầy trò, vai diễn luân phiên

Lúc làm Đường Tăng, khi Bát Giới

Bạch Long Mã, Sa Tăng, Ngộ Không.

 

Lại có khi nhập vai Bồ Tát

Hoặc chúng Yêu Ma, hoặc Chúng Tiên

Một thân hóa muôn vàn vai diễn

Tùy tâm biến hiện đường Tây Thiên.

 

Lại có Phật, Vạn Tiên Bồ Tát

Bên ngoài trợ đạo giúp tu bàn

Âm thầm dõi theo người Kinh thỉnh

Tùy duyên giúp người qua hiểm nạn.

 

Đường Tây Thiên trùng trùng Ma nạn

Bao phen trắc trở với Oan khiên

Vào sanh ra tử, tiến lại thối

Do bởi “ tâm Ma ”, nghiệp quả triền.

 

Đường Tây Thiên, tám mốt kiếp nạn

Một ải qua rồi, công lại thêm

Cảnh giới thêm cao, tâm chuyển cảnh

Chơn đạo chơn khảo, lửa nghiệm vàng.

 

Vàng thật vàng giả, dùng lửa nghiệm

Đại sàng lọc, ngọc đá phân ban

Gió nghiệp từng cơn thổi tâm động

Dễ lui, khó tiến, ai vững vàng ?

 

Tây thiên mười vạn tám ngàn dặm

Xa gần do tâm kẻ đi đường

Sát na mê ngộ hiện dài ngắn

Ngộ thì “ Kinh ” “ Phật ” tại nhãn tiền.

 

Bạch Dương Kì đại tuyển diễn viên

Muôn người cầu đạo hướng tây thiên

Giữa đường quên mất mình vai chính

Rỗi nhàn thành khán giả xem phim.

 

Nào người diễn tốt, kẻ diễn tệ

Thích vai này nọ, ghét vai kia..

Muôn lời bình luận như ngoài cuộc

Quên vai mình diễn, mãi bỏ bê.

 

Người mãi làm khán giả xem diễn

Chẳng đi Tây Thiên, chết đâu về ?

“ Chân kinh ”, “ chân Phật ” tìm sao thấy ?

Chẳng diễn thì sao có “ cát-xê ” ?

 

Người muốn làm khán giả xem diễn

Hãy chờ khi đã thành Phật Tiên

Hồi tưởng xem lại thước phim đóng

Do mình vai chính, kiêm đạo diễn.

 

Người chớ làm khán giả xem diễn

Vai người khác đóng thành Phật Tiên

Xem hoài chẳng đóng, người chịu thiệt

Vẫn là mình, “tiền” trả xem phim.

Số lượt xem : 2090