BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

GÁNH TẠM

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 13:28:30
/GÁNH TẠM

 

 

 

Hoạt Phật Sư Tôn từ bi:

Thầy không thể thay con trả nghiệp nợ, Thầy chỉ tạm thời gánh giúp con thôi, nên con chỉ có thể kiếp này tu, kiếp này liễu dứt nghiệp nợ. Khổ tận cam lai.

Kiếp này con không trả hết nghiệp nợ, thì kiếp sau cũng phải đến trả.

Kiếp này mà con cố gắng tu Đạo trợ Đạo, hành công lập nguyện liễu nguyện, thì tự nhiên nghiệp nợ sẽ dần liễu dứt.

Phải biết liễu nguyện là liễu nợ, vậy mới có thể chính thức trở về cố hương.


Diệu Thuốc Chữa Bệnh “ Lưng Còng ”

 

 

Thương Thầy Tế Công lưng vẫn còng !

Có thuốc trị “ lưng gù ” Thầy không ?

Thầy rằng : “ thuốc là Trò yêu dấu,

Khi đồ nhi tu bàn phát tâm. ”

 

Nghiệp lực Trò mười, Thầy gánh bảy

Trò ba phần nhẹ, có biết không ?

Bao nhiêu đồ nhi cộng dồn lại

Lẽ nào lưng Thầy chẳng còng chăng ? ”

 

“ Duy đồ nhi tự có công đức

Hồi hướng oan gia nợ nghiệp thâm

Lưng Thầy mới nhẹ, thẳng người lại

Thuốc trị bệnh là “ Đồ Nhi tâm ” !

 

Mỗi lần Thầy hiển dáng lưng cong

Tâm con xót xa với thẹn lòng

Phận đồ nhi để Thầy gánh nghiệp

Trước Oan gia thương lượng khom mình.

 

Nguyện Chúng huynh đệ và tỷ muội

Đồng lòng đại phát bồ đề tâm

Tu bàn độ Chúng tâm không thối

Dụng “ tâm thuốc ” chữa lưng Thầy còng.

 

Thầy vì đồ nhi chữa “ tâm bệnh ”

“ Khối U nợ nghiệp ”, “ sinh tử mộng ”

Đâu lẽ nào đồ nhi bỏ mặc

Lưng Thầy còng mãi chẳng bận tâm !

 

Số lượt xem : 494