BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì sao nên tham dự các buổi đại pháp hội tụng kinh trực tuyến

Tác giả liangfulai on 2022-09-01 10:19:45
/Vì sao nên tham dự các buổi đại pháp hội tụng kinh trực tuyến

Một giọt nước sẽ là giọt nước

Khi ở riêng vị trí một mình

Độ giải khát cho người có hạn

Rồi sớm tan biến không bóng hình.


Một giọt nước không còn là nó

Khi hòa vào sông cả mênh mông

Độ giải khát, ứng dụng vô hạn

Hình bóng hóa, gắn liền dòng sông.

 

Chúng sinh tâm động khởi từng niệm

Như từng giọt nước trong vô hình

Hợp lại khả thành sông biển lớn

Hoặc là ô nhiễm hay trong lành.

 

Dòng nước trong lành, muôn vật lợi

Giải khát, tưới nhuận muôn chúng sinh

Dòng đục ô nhiễm hại muôn vật

Khiến người, vật bệnh, họa khổ thân.

 

Tham dự đại pháp hội tụng kinh

Lớp học đạo gột rửa tâm mình

Là hòa tâm niệm vào biển pháp

“ Biển nguyện, công đức, tâm Phật lực ”.

 

Biển ấy càng mênh mông rộng lớn

Mãi đến thành vô cùng vô tận

Khi càng nhiều nguyện lành, tâm tịnh

Hội tụ như “giọt nước hợp dòng”.

 

Thiên tai nhân họa không ngừng dứt

Bởi chúng sinh hội tụ “ vọng tâm ”

Chẳng hòa “ biển pháp, nguyện, tâm tịnh ”

Niệm lành ít, niệm ác đầy tâm !

 

Thuở xưa, Ngài Mục Liên cứu mẹ

Thần thông đối nghiệp lực thành không

Phải nhờ Chúng Thánh Tăng hợp sức

Mới cứu nổi mẹ sanh chốn lành.

 

Nay thời cộng nghiệp quá sâu nặng

Muốn tự cứu bạt, càng khó lòng

Chẳng hợp đạo lực, cộng nguyện lực

Khó xoay chuyển, mệnh xuôi “nghiệp dòng”.

Số lượt xem : 408