BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chớ Có Bị Khảo Thì Trái Nguyện ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-06-22 14:35:29
/Chớ Có Bị Khảo Thì Trái Nguyện  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Các con phận là những giảng sư

Muốn thay trời tuyên hóa đại đạo

Các con có bao giờ phản tỉnh

Tâm, lời nói, hành vi tự thân ?


Đặc biệt người phận là Đàn chủ

Sinh hoạt thường liệu hợp quy củ ?

Đối đãi người có hợp lễ không ?

Không hợp lễ, phải nhanh sửa đổi.

 

Các con ngẫm nghĩ tự hỏi lòng

Đã tận trách nhiệm Tiền hiền chăng ?

Thân là Tiền hiền con liệu có

Đối hậu học đồng cảm quan tâm ?

 

Gặp phải khảo nghiệm từ cha mẹ

“ cha mẹ chẳng rõ lí ” cớ rằng

Gặp khảo từ huynh đệ tỉ muội

Thì bảo rằng họ xem thường mình.

 

Gặp phải khảo từ chồng hoặc vợ

Thì bảo chồng bá đạo lộng hành

Hoặc bảo rằng vợ chẳng hiểu chuyện

Khảo từ bạn, “bạn xem thường mình !”

 

Ăn chay bị cô lập nhạo báng

Ý chí bèn chẳng thể· kiên định

Đồi nhi ơi phải mau tỉnh ngộ

Thầy cứu chẳng nổi nếu không tỉnh !

 

Cớ sao đồ nhi từng đứa một

Làm trái thệ nguyện, chẳng giữ lời ?

Những khi đồ nhi gặp khảo nghiệm

Thì cứ mãi oán trời trách người !

 

Đợi sau khi Ơn trên phù hộ

Từng đồ nhi phát lại nguyện mới

Các con hãy tự hỏi lòng lại

Nguyện trước kia liệu có liễu rồi ?

 

Nguyện hiện tại con liệu đã liễu ?

Vẫn chưa, sao lại phát nguyện mới ?

Mong đồ nhi làm tốt chức trách

Tận tâm sức trên cương vị mình.

 

Đồ nhi hãy lượng sức mà làm

Chớ tranh đấu ăn thua thắng hơn

Chớ so đo ai độ nhiều, ít

Quan trọng nhất vẫn là thành toàn.

 

Đồ nhi con hãy tự hỏi lòng

Con đã có thành toàn người không ?

Đã thành toàn được bao người vậy ?

Có dẫn tốt hậu học rồi chăng ?

 

Đồ nhi con tự ngẫm nghĩ xem

Tự thân trong xã hội, đạo trường

Có thường thích lãm quyền bá thế ?

Có thích nổi trội đứng đầu không ?

 

Có chăng chẳng nhịn nhường khiêm tốn

Tính huênh hoang xấc xược hợm mình ?

Cá tính mạnh thì phải sửa đổi

Phải sửa thành “ ngoại nhu nội cương ” !

 

Tu đạo là việc của tự thân

Duyên kết với Thầy là duyên lành

Lập nguyện với Thầy chớ quên đấy

Chớ dễ dàng nói lời chia tay !

 

Lòng Thầy trước sau không thay đổi

Hy vọng các con cũng giống Thầy

Vĩnh viễn trước sau tâm không đổi

Cho dẫu sự đời muôn đổi thay.

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 851