BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ý Nghĩa Sự Xuất Hiện Của Các Vị “Bồ Tát Thuận” Và “Bồ Tát Nghịch” Trong Cuộc Đời Mỗi Người

Tác giả liangfulai on 2022-05-17 19:21:04
/Ý Nghĩa Sự Xuất Hiện Của Các Vị “Bồ Tát Thuận” Và “Bồ Tát Nghịch” Trong Cuộc Đời Mỗi Người

S xut hin ca bt kì ai trong đời đều là không phi ngu nhiên, mà đều là s sp đặt an bài ca nhân duyên to hoá.


Có người đến là để độ hoá đối phương vượt qua nhng ni cô đơn lnh giá tâm hn, nhng ni kh phin thân tâm, đem li s m áp, an vui và thành tu.

Có người đến là để độ hoá đối phương tnh gic "mng kê vàng", sm nhn ra được rng đời là hư vô, là mng o vô thường, vô cùng ngn tm, sướng ít kh nhiu, t đó mà sanh tâm chán ngán đời sống thế tục, để rồi sm thc tnh, nhìn thu, buông x, n lc dc tn tâm sc tu hành để vượt qua bin kh phin não sinh t, nâng cao tâm cnh.

Tu vào nhân duyên nghip lc mi người khác nhau mà s có nhng đối tượng tương ng được an bài xut hin trong sinh mnh, đóng vai chính din hoc phn din để độ hoá người theo nhng phương thc khác nhau, khiến cui cùng đều phi tìm đến con đường giác ng gii thoát, nâng cao tâm cảnh và trí tuệ.

Vy nên bt c ai xut hin trong đời mình đều là nhng v " B Tát thun " hoc " B Tát nghch " đến để độ hoá, tr duyên hoc làm " nghch tăng thượng duyên " để đưa chúng ta đến dn vi s giác ng và tìm cu con đường gii thoát, tinh tn đi trên con đường gii thoát, vy nên ta đều phi luôn tn tâm cm ơn.

Hãy buông xuống tất cả những sự chấp trước, oán hận đối với những người đã từng mắng chửi, đánh đập, nhục mạ, chống đối, đối đãi tệ bạc với mình.

Hãy tha thứ cho những người đã từng ghét bỏ mình, phỉ báng mình, lừa dối mình ... Cảm ơn họ đã giúp mình tiêu nghiệp, cũng là để mình biết những chỗ còn thiếu sót của bản thân, nghiệm công phu tâm cảnh, sự tu dưỡng và trí tuệ của mình, trợ duyên cho mình thực hành thành tựu hạnh nhẫn nhục ba la mật.

Hãy cảm ân những người đã bảo cho mình biết những khiếm khuyết của mình, chớ có nghe xong rồi thì cảm thấy chói tai. Người ta chẳng qua chỉ là muốn mình giác tỉnh, biết rõ thật tướng.

Ngoài ra, ta phi luôn ý thc mt điu rng : "s an vui tht s vĩnh hng không phi đến t người khác, vy nên chng cn phi nhc tâm sc tìm cu t nơi người khác, mà chính là tn ti sâu nơi ni ti tâm tánh giác ng, thanh tnh vô nhim, vô vi, vô dc, vô tr ca t thân, nên phi quay ngược tìm s an vui nơi t thân. “

Số lượt xem : 968