BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kịch Bản Và Vai Diễn Cuộc Đời

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 20:00:48
/Kịch Bản Và Vai Diễn Cuộc Đời

Mỗi người đều có một cuộc đời

Kịch bản tự viết, tự đóng vai

Kiếp trước viết cho kiếp này đóng

Kiếp này viết cho kiếp sau vai…


 

 

 

Người đời thích xem “ phim người diễn ”

Quên mất mình cũng là “ diễn viên ”

Đóng vai thiện, ác trong đời thật

Khán giả bình luận chê hay khen.

 

Người đời mê ước nhập vai chính

Đóng cùng diễn viên đẹp, nổi tiếng

Mấy ai ước muốn được cùng Phật

Nhập vai Bồ Tát lái pháp thuyền !

 

Thế gian vô số vai diễn đời

Đều là hư ảo, ngắn tạm thôi

Phim dẫu nổi tiếng, theo thời đại

Cũng chìm quên lãng, hóa lỗi thời.

 

Duy nhất có loại vai diễn đời

Là chân thật nhất, trường tồn thôi

Chẳng chìm quên lãng theo thời đại

Chính là đóng “ Thánh Hiền Phật ” vai.

 

Bạch Dương Kì đại khai phổ độ

Người người có cơ hội nhập vai

Đóng bộ phim lớn cùng Chư Phật

Thành tựu vai diễn mãi không phai.

 

Người muốn tỏa rạng, gần đèn sáng

Chim theo Phượng Hoàng, bay được xa

Người theo Chư Phật, nhập Hiền Thánh

Vai phụ triêm lợi vai chính mà.

 

Niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời

Là cùng Phật Bồ Tát nhập vai

Đóng vai Hoạt Phật, Bồ Tát sống

Dụng sinh mệnh viết kinh lưu đời.

 

Kinh Phật cứu đời người người tụng

Danh lưu muôn thuở ca tụng hoài

Lợi mình, lợi Chúng vô cùng tận

Mang giá trị giáo dục muôn đời.

 

Mỗi người đều có một cuộc đời

Kịch bản tự viết, tự đóng vai

Vai diễn trường tồn hay ngắn tạm

Giá trị dài ngắn tự chọn thôi.

Số lượt xem : 1532