BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn Về “ Tịnh Khẩu Nghiệp ”

Tác giả liangfulai on 2022-06-18 06:36:18
/Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn Về “ Tịnh Khẩu Nghiệp ”

Bậc quân tử chẳng bàn thị phi

Mà hóa thị phi như chẳng gì

Kẻ tiểu nhân thị phi thêu dệt

Vốn chẳng có, mà sinh thị phi.


Hãy nói nhiều điểm tốt người khác

Thận trọng dè dặt “xấu của người”

Lời nói chớ đâm vào cốt tủy

Lời đùa chớ trúng tâm bệnh người.

 

Lời người mai mỉa nói xấu mình

Tranh luận chi bằng khả thứ dung

Bị người khác buông lời sỉ nhục

Khả phòng chi bằng khả bao dung.

 

Lúc tịnh thường ngẫm suy tự lỗi

Tán dóc chớ luận bàn lỗi người

Lời khen tặng trọng hơn châu ngọc

Lời tổn thương hơn kiếm kích người.

 

“Mồi lửa” khả thiêu núi muôn dãy

“Nửa lời sai” tổn đức ngày thường

Trời tạo người chỉ cấp một miệng

Để nghe thấy nhiều, ít nói lời.

 

Thế nên thân là người tu đạo

Ăn nói thận trọng dè dặt lời

Giữ miệng giữ mồm như bình kín

Duy nói lời tốt độ hóa người.

 

Chẳng trước đám đông huấn lỗi người

Chẳng lén đằng sau miệng mắng chửi

Đãi người chẳng nghiêm khắc lăng nhục

Chẳng lén tổn thương danh tiết người.

 

Oán, không gì có thể lớn bằng

Nỗi khổ của người chẳng cảm thông

Đã chẳng thể hội chẳng đồng cảm

Lại còn công kích nỗi đau lòng.

 

Thù, không gì có thể lớn bằng

Phơi người “bí mật tư cá nhân”

Đã chẳng thay người giấu kín kĩ

Lại còn bới móc mãi kích công.

 

Vậy nên phải khoan thứ lỗi người

Hóa “xấu” của người chuyển lành thôi

Tìm khen nơi người điều đẹp thiện

Tiếp nối noi theo đức của người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 2050