BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Duyên

Tác giả liangfulai on 2022-07-01 09:11:54
/Duyên

Hữu duyên, xa ngàn dặm

Vẫn quen nhau, tương phùng

Vô duyên ngay trước mặt

Nhận biết nhau chưa từng.

 


Giữa biển người mênh mông

Mỗi người mãi truy tầm

Nhân duyên theo mong ước

Càng tìm càng xa xăm.

 

Duyên nay tiền kiếp định

Tùy người gieo ác, lành

Duyên sau, vị lai kiếp

Do nay người gieo trồng.

 

Quen nhau là duyên phận

Lũy kiếp xưa gieo trồng

Thỏa hay không mong ước

Tùy xưa gieo ác, lành.

 

Thay vì truy tầm mãi

Mối lương duyên thỏa lòng

Trọng duyên người trước mặt

Tiếp sao cho trọn lành.

 

Duyên lành nên trân trọng

Duyên ác nên chuyển lành

Chữ duyên tu tròn vẹn

Phật đạo sớm viên thành.

Số lượt xem : 755