BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phát Đại Nguyện Lập Phật Đường Xoay Chuyển Cộng Nghiệp

Tác giả liangfulai on 2022-09-01 09:16:11
/Phát Đại Nguyện Lập Phật Đường Xoay Chuyển Cộng Nghiệp

Mỗi nhà đều nên thiết phật đường,

Đặng tránh qủy thần gieo tai ương,

Phật đường có thiên mệnh phù hộ,

Quỷ thần sẽ tránh gây nhiễu nhương.


Số lượng phật đường càng tăng trưởng,

Nhân gian càng sớm hoá thiên đường,

Khả cứu tự nhà kiêm đại chúng,

Nương thiên mệnh, Minh Sư, pháp thuyền.

 

Người biết thiên thời : trang tuấn kiệt

Nắm bắt cơ hội cải vận đời

Lập công đức lớn nhân thời thế

Lợi người, lợi mình mệnh thay đổi.

 

Vô thường sớm lại, chớ hoãn đợi

Cải biến vận mệnh phải kịp thời

Trước phát nguyện, sau làm thực tế

Cộng nguyện chống đỡ cộng nghiệp thời.

 

Nguyện người sớm tỉnh ngộ kịp thời

 Covid mới là cảnh cáo thôi

Nếu chẳng phản tỉnh tu sửa lại

Sẽ càng nhiều “ Phim Kinh Dị ” coi.

 

Về sau dịch bệnh càng nhiều biến

Thiên tai nhân họa thêm liên miên

Nếu chẳng đại nguyện, ải khó vượt

Nên lập nguyện : phao cứu trước tiên.

 

Nguyện lớn chiêu cảm hộ trì lực

Trợ lực to lớn từ Phật Tiên

Chẳng nguyện chẳng có hộ trì lực

Nghiệp lực lôi kéo, Ma hiện tiền.

 

Lập nguyện phải liễu nguyện, giữ tín

Chớ lời vọng ngữ dối Phật Tiên

Nguyện lập như kí “ hợp đồng Phật “

Chẳng liễu khó đặng về cố hương.

 

Chư Phật lời ra không hề vọng

Phát từ chân tâm đại nguyện thành

Trước sau như một không thay đổi

Không hề hối tiếc, thối chuyển lòng.

 

Thọ mạng Chư Phật là vô lượng

Sẵn lòng chờ người liễu sở nguyện

Cho dẫu qua A Tăng Kỳ Kiếp

Đến khi hoàn thành “ Hợp đồng Nguyện ” !

 

Cố hương khó về nếu vô nguyện

Như thuyền giữa biển không phương hướng

Thả mặc trôi theo sóng gió nghiệp

Nổi chìm trong biển khổ vô thường !

 

Lập nguyện, liễu nguyện, hành tinh tấn

Như thuyền có La Bàn phương hướng

Nhất tâm nhất hướng không ngừng chạy

Sẽ sớm đặng về lại cố hương.

 

Mỗi nhà đều có một Phật đường

Cửu Huyền Thất Tổ Phật quang triêm

Khắp nơi bình an không còn họa

An cư lập nghiệp, Thánh nghiệp kiêm.

 

Thánh phàm song tu, phước tuệ tiến

Hành Bồ Tát Đạo lái pháp thuyền

Cứu độ chúng sinh về bỉ ngạn

Về gặp Mẫu Phật, đại đoàn viên.

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 712