BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhân Duyên cầu đạo kiếp này của đứa bé đã từng lũy kiếp tu 500 kiếp.

Tác giả liangfulai on 2022-06-15 10:30:57
/Nhân Duyên cầu đạo kiếp này của đứa bé đã từng lũy kiếp tu 500 kiếp.

Bé trai họ Đàm ( người Quảng Tây ) từ nhỏ Phật duyên sâu dày, sau khi chào đời thì chưa từng ăn mặn, vả lại còn thường niệm Phật hiệu, đả tọa tu thiền. Trước kia, Mẹ cậu bé sau khi cầu đắc đại đạo ở Hồng Kông thì cậu ta cứ mãi không ngớt đòi mẹ dẫn cậu ta đi cầu đạo.


Cha của cậu ta là một tín đồ Phật giáo kiền thành, nhiều năm không ở nhà, theo bên cạnh Sư Phụ đi giúp đỡ Phật sự khắp nơi. Cậu bé từng nói với cha cậu ta rằng : “Ba ơi ba hãy mau đi cầu đạo. Không cầu đạo thì tương lai sau này ba nhất định sẽ hối hận đó !” ( Tín đồ Phật giáo thâm niêm thì không dễ gì tin vào điều này ).

 

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Dẫn bảo sư của mẹ bé Đàm bảo rằng ngày 15 sẽ có Điểm Truyền Sư Hồng Kông đến nơi này bàn đạo. Bé Đàm sau khi biết chuyện này thì vô cùng vui mừng, bèn quấy mẹ đòi nhất định phải dẫn cậu ta đi cầu đạo. Do bởi mẹ bé Đàm ngày 15 phải đi làm ( làm việc tại viện an dưỡng ), không có thời gian rảnh để dẫn đi cầu đạo, cậu ta bèn nước mắt giàn giụa, không ngừng quấy khóc mãi cho đến khi mẹ xin nghỉ phép, nhận lời đưa cậu ta đi cầu đạo thì mới ngừng khóc. Bé Đàm rốt cuộc đã cầu đắc tiên thiên đại đạo chí tôn chí quý vào ngày 15/5/2021 !

 

Bé Đàm nói với mẹ cậu ấy rằng : “ Con lũy kiếp đã từng tu 500 kiếp, kiếp này đầu thai làm con của mẹ chính là vì muốn cầu đạo trong kiếp này ! Nhân duyên và sứ mệnh đến nhân gian kiếp này chính là muốn phổ độ chúng sinh khiến chúng sinh lìa khổ được vui. Cảnh giới cùng cực mà tương lai sau này muốn đi tới là “ Vô Cực Lí Thiên ”.

 

Trước kia, Tiên Phật từng từ bi nói rằng : “Có thể cầu đạo thì chí ít đã tu qua 3 kiếp”, còn Đàm tiểu đệ này đã tu 500 kiếp rồi mới cầu đắc đại đạo trong kiếp này ( nhân duyên đầy đủ, thời cơ chín muồi ), từ đó có thể thấy chúng ta kiếp này có thể cầu đắc “Tiên Thiên Đại Đạo Nhất Quán Chân Truyền” là thù thắng, tôn vinh và hạnh phúc biết bao, vậy thì có thể nào lại chẳng thật tốt mà tích cực tu bàn hay sao ?

 

 

 

Số lượt xem : 1273