BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Biển Ái Và Biển Pháp

Tác giả liangfulai on 2022-03-30 08:03:01
/Biển Ái Và Biển Pháp

Biển ái sâu vô lượng

Lớp lớp sóng não phiền

Càng xa càng nguy hiểm

Dễ lầm lạc phương hướng.


 

 

 

Độ mặn hơn biển thường

Nước nhiều hơn đại dương

Gộp từ lệ ly biệt

Với hận sầu nhớ thương.

 

Sóng khởi từ dục vọng

Hơn sóng thần đại dương

Nhấn chìm “người ra biển”

Rất vô thường, bi thương.

 

Quay đầu là bờ giác

Rời biển tất bình yên

Dục ngừng, biển ái lặng

Ái ngưng, biển cạn liền.

 

Một niệm ái dục khởi

Biển khổ lại hiện tiền

Nên luân hồi mãi vậy

Cảnh ứng tùy tâm hiện.

 

Trí nhân vào biển pháp

Tĩnh lặng chẳng sóng phiền

Không nước từ lệ gộp

Duy “ tuệ thủy ” vô biên.

 

Biển pháp Phật thanh tịnh

Như ao báu Tây Phương

Cực lạc không lệ khổ

Ngồi sen phẩm ngát hương.

 

Biển an vui, hay khổ

Ứng hiện tùy tâm chọn

Vào biển pháp hay dục ?

Cẩn trọng niệm đầu tiên.

Số lượt xem : 749