BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vì Sao Nên Tham Gia Vào Việc Tụng Kinh Trợ Niệm Cho Người Bệnh Hoặc Người Mất ?

Tác giả liangfulai on 2022-09-01 21:01:12
/Vì Sao Nên Tham Gia Vào Việc Tụng Kinh Trợ Niệm Cho Người Bệnh Hoặc Người Mất ?

1. Vì đấy là cơ hội để giác tỉnh bản thân tốt nhất về nỗi khổ của đời người, về giá trị của đời người, về sự đời vô thường mà càng phải không ngừng nỗ lực tinh tấn tu bàn hành công lập đức.


2. Vì đấy là cơ hội để rộng kết duyên lành với các chúng hữu hình lẫn vô hình tại hiện trường tụng kinh trợ niệm, là cơ hội hành “ pháp cúng dường ” lợi lạc các chúng hữu duyên đến nghe kinh pháp, và khi đội trợ niệm càng đông thì đạo lực sẽ càng mạnh, càng nhiều công đức để hồi hướng, tâm quang phát ra từ các vị đạo thân cùng đến trợ niệm hòa lẫn với nhau cùng với kinh chú tạo thành “ Phật quang phổ chiếu ” càng mạnh, càng có đạo khí và nhiếp phục càng nhiều chúng sinh muốn tu học.

 

3. Vì đấy là dịp để tăng trưởng dũng khí, hạo nhiên chánh khí của bản thân khi có thể hàng phục nỗi sợ hãi kị húy, nỗi sợ vong linh … “ Ma khiếp sợ ” trong tâm nếu không thể hàng phục thì khó mà thành tựu chánh quả khi vẫn để con ma ấy ngự trị trong tâm. Năm xưa đức Phật Thích Ca khi ngồi thiền dưới cội bồ đề đều bị đủ thứ các ma quỷ và thú vật đến quấy nhiễu, nhưng ngài vẫn như như bất động, chẳng chút khiếp sợ mà hàng phục chúng ma, vượt qua mọi khảo nghiệm của “ Tâm Ma ” lẫn “ Ngoại Ma ” nên mới thành tựu chánh quả. Tà không thể thắng Chánh, vậy nên phải dùng chánh niệm chánh kiến chánh tư duy để hàng phục các Tà, không để bị các Tà ngự trị khắc chế.

 

4. Vì đấy là cơ hội để tích lũy tư lương cho bản thân sau này trên con đường trở về cố hương, nay ta trợ tâm sức cho các chúng sinh hữu hình và vô hình thì sau này đến phiên mình cũng sẽ được tương trợ ngược lại, theo đúng nhân duyên lành mà mình đã tạo. Ngay đến các pháp sư đã tu đạo đến mức đức hạnh rất cao rồi vẫn cần đến sự trợ giúp của đại chúng hộ niệm, vậy nên tự thân muốn sau này cũng được đại chúng hộ niệm thì trước hết phải hộ niệm cho đại chúng. Nhờ có càng nhiều đại chúng hộ niệm trợ lực hồi hướng mà sẽ càng thêm tăng trưởng phước báo lẫn công đức.

 

5. Vì đấy là cơ hội để tập xả bỏ đi sự chấp trước “ bản ngã ” của mình. Khi trong tâm vẫn còn sợ hãi kị húy đối với việc tụng kinh trợ niệm cho người mất ( vốn dĩ là việc lợi lạc chúng sinh ) thì điều đó có nghĩa là tự đặt lợi ích của cái “ Tôi ” lên hàng đầu so với lợi ích của chúng sinh, trong khi học Phật thì lại là phải làm ngược lại, từ chỗ lợi lạc cho chúng sinh trước rồi cuối cùng mới quay ngược lợi lạc tự bản thân, từ đấy mà đi dần đến sự “ vô ngã ”.

 

6. Vì đấy là cơ hội để hộ trì cho nguyện lực của ngài Địa Tạng “ địa ngục không trống, thề không thành Phật ”, nương nhờ lực hộ niệm của càng nhiều người khiến đạo lực công đức hồi hướng càng tăng trưởng, giúp cho người mới mất lẫn các chúng hữu vô hình hữu duyên đến nghe kinh được tiêu trừ bớt nghiệp chướng, có cơ hội xoay chuyển tội lớn hóa nhỏ, cho đến cơ hội sớm thoát khỏi địa ngục đầu thai chuyển kiếp, tăng trưởng cơ hội sinh thiên hoặc chuyển kiếp làm người. Khi chúng ta hộ trì cho nguyện lực của ngài Địa Tạng thì tự nhiên trong vô hình cũng sẽ được ngài ấy hộ trì.

 

7. Vì đấy là cơ hội để trợ đạo giúp đỡ cho Tế Công Hoạt Phật Thiên Mệnh Minh Sư trong việc phổ độ âm tào, kết càng nhiều mối duyên lành với các chúng âm tào, rồi trong vô hình sẽ được họ cùng giúp đỡ trợ đạo, cùng tu cùng bàn.

 

8. Vì đấy là cơ hội để an ủi, thành toàn các thân quyến của người vừa mới mất, làm sự vô úy thí, tăng trưởng tình đạo khiến cho các đạo thân càng gắn kết với đạo trường Phật đường.

Tóm lại, việc tụng kinh trợ niệm là cơ hội để hành công lập đức cực tốt mà mỗi chúng ta đều nên trân trọng nắm bắt mỗi khi cơ hội đến.

 

 

 

Số lượt xem : 521