BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chớ Để Cho … !

Tác giả liangfulai on 2022-03-14 19:45:19
/Chớ Để Cho … !

Chớ đợi đến lúc phải đối diện với hắc bạch vô thường, với sự tra xét đối án của Diêm Vương mới tin sâu nhân quả, tin vào sự tồn tại của quỷ thần, thiên đường và địa ngục, mới bắt đầu muốn cầu đạo, học đạo, tu đạo, bàn đạo, hành công lập đức và liễu nguyện tiêu nghiệp, bởi khi ấy mọi sự sám hối đã quá muộn.


 

 

  • Chớ để cho sự cầu đạo giải thoát sinh tử luân hồi của mình kiếp này chỉ là một sự cầu bình an, phước báo nhất thời, để rồi sau đó lại đắm trôi nơi biển khổ sinh tử.
  • Chớ để cho sự thắp sáng tâm đăng của mình chỉ là sự thắp lên ngọn đèn ánh sáng mờ nhạt leo lét nhỏ nhoi nhất thời, để rồi sau đó bị thổi tắt bởi tám ngọn gió đời (“lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khổ-lạc” ) khiến cho sinh mệnh lại chìm đắm trong vô minh đêm tối.
  • Chớ để cho tất cả những sự hy sinh sinh mệnh, thời gian, tâm sức, trí tuệ, tài, pháp, vô úy thí độ hóa thành của tất cả các bậc tiền nhân tiền hiền đều trở thành sự lãng phí vô nghĩa.
  • Chớ để cho những sự chấp ngã, chấp tướng, chấp pháp của bản thân trở thành chướng ngại do chính mình tạo ra ngăn cản mình và người khác trên bước đường tiến hóa nâng cao của tâm linh và giải thoát phiền não sinh tử.
  • Chớ để cho những thời gian vui chơi hưởng thụ ngắn ngủi của sinh mệnh hôm nay trở thành khoảng thời gian nếm chịu những nỗi khổ niềm đau và sự hối tiếc dài gấp muôn vạn lần khoảng thời gian vui chơi hưởng thụ ngắn ngủi ấy.
  • Chớ để cho những lời kinh huấn giáo hóa của Tiên Phật Bồ Tát Thánh Hiền trở thành “ nước đổ lá khoai ” để rồi tâm vẫn cứ phiền não cấu uế bất tịnh, đổi lại kiếp sau sinh nơi biên địa thấp hèn mãi chẳng được nghe pháp.
  • Chớ để cho những sự chấp trước, ngoan cố, suy nghĩ nông cạn, tự dối, những cảm xúc tiêu cực lo lắng sợ hãi, nghi ngờ, oán trách, kiêu mạn … tước đoạt mất các cơ hội học tu bàn đạo liễu nguyện tốt đẹp của bản thân.
  • Chớ để cho tấm thân người quý báu do cha mẹ ban tặng và dưỡng dục yêu quý trở thành phương tiện gây tạo tội nghiệp khiến cha mẹ phải đau lòng hổ thẹn tủi nhục chịu vạ lây, hoặc lãng phí sinh mệnh trong những thú vui vô bổ tổn thần hại thân, làm lãng phí tình cảm, tâm sức tinh thần chăm dưỡng của song thân từ trước đến nay.
  • Chớ để cho “sự thông minh” của chính mình lừa dối bản thân mình vào con đường lầm lạc, biển khổ của luân hồi sinh tử, lại uổng phí chuyến này được thân người tới nhân gian.

Số lượt xem : 771