BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cẩn Trọng Lời Hứa

Tác giả liangfulai on 2022-03-13 18:49:22
/Cẩn Trọng Lời Hứa

Thế gian bao lời hứa

Chỉ là lời vu vơ

Người nói mau quên sạch

Duy đọng nơi người nghe.


 

 

 

Thế gian xem lời hứa

Như lời dỗ trẻ thơ

Để rồi vào sanh tử

Làm đúng lời hứa xưa.

 

Thế gian bao lời hứa

Khiến người nghe đợi chờ

Hy vọng rồi tuyệt vọng

Lòng tin mau phai mờ.

 

Thế gian xem lời hứa

Nhẹ còn hơn sợi tơ

Duy người nghe xem nặng

Trông đợi từng phút giờ.

 

Lời hứa là “món nợ”

Nơi người nghe ngóng chờ

Vô hình nhưng sâu khắc

Nơi tâm chẳng phai mờ.

 

Ai còn xem lời hứa

Nhẹ còn hơn sợi tơ

Thì nhiều thêm món nợ

Luân hồi liễu “ hứa ” xưa.

 

Mỗi một lời người hứa

Trời đều chứng nguyện xưa

Thế nên cần cẩn trọng

Hứa suông : chớ bao giờ !

 

Đặc biệt tình đôi lứa

Chắc chắn không bao giờ

Lòng quên lời hứa hẹn

Nơi người nghe ngóng chờ.

 

Đặc biệt lời trước Phật

Từng thệ nguyện năm xưa

Nếu có buông lời vọng

Luân hồi liễu nguyện xưa.

 

Số lượt xem : 579