BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cảm ơn

Tác giả liangfulai on 2022-03-17 20:26:42
/Cảm ơn

Cảm ơn là cái tâm đẹp nhất bao hàm mọi đức hạnh trong đó

Cảm ân là căn bản của làm người, là nền tảng của hiếu hạnh. Do bởi thường tồn tâm cảm ân Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ nên nỗ lực thực hành đạo hiếu.


 

Do bởi thường tồn tâm cảm ân đối với ân sư nên mới có tôn sư trọng đạo.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân nên luôn biết kính lễ người khác.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân nên chẳng khởi lên bất cứ ý niệm hay lời than oán trời trách người.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân nên luôn sống trong “thế giới thanh tịnh an vui tốt đẹp” của “ dụng tâm chuyển cảnh ”.

Do bởi tâm thường tồn cảm ân đối với tất cả mọi người, mọi việc nên tâm thường khởi lên những ý niệm tốt lành, luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội để báo đáp.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân nên luôn biết trân trọng tất cả mọi mối quan hệ.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân nên đối trước mọi nghịch cảnh đều luôn tinh tấn dũng mãnh vượt ải khó.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên tâm có thể thường “ tri túc thường lạc ”.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên tâm thường khiêm tốn, hành xử không ngạo mạn.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên chẳng thấy lỗi nơi người.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên tâm có thể thường rộng lượng bao dung.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên chẳng để bản thân làm chuyện sai trái có lỗi với người.

Do bởi thường tồn tâm cảm ân, nên có thể lan tỏa những suy nghĩ tích cực, chánh niệm đến với mọi người, khiến cho đời ngày càng trở nên tốt đẹp.

Cảm ân là đóa hoa xinh đẹp nhất của sinh mệnh dâng kính lên người. Học biết cảm ân là một bài tập để tôi luyện ra một cái tâm đẹp nhất.

Số lượt xem : 792