BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhất Quán Đại Đạo

Tác giả liangfulai on 2022-05-06 19:29:56
/Nhất Quán Đại Đạo

 

Nhất điểm đầu nguồn sinh vạn pháp

Quán thông muôn pháp, thâu tâm viên

Đại chuyển pháp luân chúng sinh độ

Đạo nơi tự thân, tại đức hiển.

 

 

 

 


 

 

Nhất điểm linh quang Tự Tánh Phật

Quán thông muôn Phật, muôn chúng loài

Đại khai phổ độ Minh Sư giáng

Đạo truyền, ngộ “Tự Phật” tìm lại.

 

Nhất chính là chân lý Vô Cực

Quán tự tánh vốn không đối đãi

Đại đến vô cực không giới hạn

Đạo tâm vô trụ hiển chân tướng.

 

Nhất chính là lý của Vô Cực

Quán “vô” đến “hữu”, đầu đến cuối

Đại triệt đại ngộ lý thông đạt

Đạo là đường, lý ( từ ) mê chuyển ngộ.

 

Nhất điểm mà thông suốt tất cả

Quán thông muôn lý vượt văn ngôn

Đại triệt đại ngộ tâm tâm ấn

Đạo vô hình tướng, giáo ngoại truyền.

 

Nhất mạch tương truyền đại đạo thống

Quán thông Đông Tây, lại về nguồn

Đại khai phổ độ Bạch Dương vận

Đạo thâu muôn giáo về cội nguồn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 2631