BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Hiểu ” và “ Thương ”

Tác giả liangfulai on 2022-04-22 20:11:51
/“ Hiểu ” và “ Thương ”

Hai từ “hiểu” và “thương” như hai đầu của một sợi dây vô hình kết nối và thắt chặt mối quan hệ giữa các chúng sinh lại với nhau , hình thành nên “sợi dây duyên lành” bền chắc trường tồn mãi với thời gian chẳng bao giờ đứt.


 

 

 

Hiểu ( thấu hiểu và đồng cảm, thường đặt mình vào địa vị hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ thay cho đối phương ) là nền tảng cơ sở vững chắc của mọi yêu thương và tất cả các mối quan hệ.

Nếu chẳng hiểu nhau, tất yêu thương, quan hệ chẳng thể bền chặt trường tồn.

Hiểu là nhân, thương là duyên, mối quan hệ tốt đẹp là quả vậy.

Quan tâm, lắng nghe để thấu hiểu

Đặt mình suy ngẫm để yêu thương.

Hiểu và thương đủ đầy trọn vẹn

Nên mối quan hệ đẹp trường tồn.

Số lượt xem : 1663