BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hãy Tự Hỏi Bản Thân ( Tế Công Hoạt Phật Từ Bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 21:45:52
/Hãy Tự Hỏi Bản Thân  ( Tế Công Hoạt Phật Từ Bi )

Đời người là chẳng cách nào đến làm lại lần hai đâu. Đối mặt với cuộc đời của chính bản thân mình phải làm người gánh vác trách nhiệm. Tu đạo là việc của bản thân, thế nhưng chớ quên mất Cửu Huyền Thất Tổ ở phía sau lưng con, chớ quên mất những thiện nguyện mà bản thân mình đã từng phát.


Hãy tự hỏi bản thân xem, nguyện mà con đã từng lập từng hứa hẹn phải chăng đều là có thuỷ có chung, có đầu có cuối, đã đi liễu những nguyện mà con đã phát ?

Lời lời tiếng tiếng bảo rằng muốn tu đạo, đã nhiều năm như thế rồi, những thói hư tánh xấu đều vẫn chưa sửa đổi. Lời lời tiếng tiếng bảo rằng muốn bàn đạo, hễ gặp phải những trắc trở dày vò thì liền thoái đạo, hễ nghe thấy có người phê bình thì bèn phát tiết cơn giận, nản lòng đánh mất ý chí.

 

Người hay nói thị phi chính là kẻ thị phi, sự đúng và sai giữa người với người chẳng phải là điều mà các con có thể đánh giá phán đoán suy luận.

Ông trời sinh cho con đôi mắt này là muốn con phải biết làm thế nào Quán Tự Tại, phải nhận rõ bản thân như thế nào, chớ chẳng phải là cần dùng đôi mắt này để đi xem xét những đúng sai của người khác. Ông trời ban cho con cái miệng này là hy vọng con thay trời tuyên hoá, chớ chẳng phải là đi phê bình người khác.

Nay chẳng phải là thời cơ không tốt, chẳng phải là độ người khó độ, mà là tâm của các con đã đổi thay rồi ! Chẳng thể nếm trải qua những đau khổ, chẳng chịu đựng được những mệt nhọc thì sao có thể gọi là tu đạo ?

Con làm được như thế nào ? thì những người ở bên dưới bèn sẽ học y chang theo vậy, tự mình phải làm tấm gương sáng chuẩn mực, hiểu không ?

Hãy thật tốt mà làm, thật tốt mà tu, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân, phải cẩn thận những lời nói và mọi hành động. Đời người khó tránh khỏi có những sai lầm, phải yêu cầu bản thân sai ở mức thấp nhất, sai đến mức ít nhất.

Hãy tự cho mình niềm hy vọng, hãy thật sự hạ quyết tâm tu bàn đạo, duy chỉ có con đường tu bàn đạo này, phải có thể lâu dài liên tiếp, vĩnh viễn chẳng nghỉ thôi; tự mình chẳng đạt được mục tiêu thì tuyệt đối chẳng thể thoái chuyển. 

Số lượt xem : 461