BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ngũ độc

Tác giả liangfulai on 2022-03-22 19:18:44
/Ngũ độc

Ngũ độc trong mỗi một con người : tham, sân, si, mạn, nghi, thì tam độc ban đầu là thứ đưa người đọa vào tam ác đạo : ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Hai loại độc còn lại gồm mạn và nghi là thứ độc làm chướng đạo, ngăn cản con đường giải thoát thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề.


 

Tâm ngã mạn ví như ly nước đầy, chân lý rót vào bao nhiêu cũng đều sẽ tràn ra hết. Khi chẳng thể nghe lọt bất cứ chân lý nào, tâm lượng và trình độ chỉ mãi dừng lại ở cấp độ như thế. Cái giá phải trả cho sự ngạo mạn cũng thường là khá đắt.

Tâm nghi ngờ sẽ khiến người tự khép cánh cửa lòng, ví như ngôi nhà khép kín chặt tất cả các cửa chẳng đón nhận ánh sáng trí tuệ bên ngoài nên mãi cứ chìm trong u tối.

Tâm nghi ngờ sẽ khiến con người

1. Không tin vào nhân quả báo ứng

2. Chẳng tin vào sự tồn tại của Phật Thánh quỷ thần

3. Xa rời các bậc thiện tri thức

4. Chẳng chịu tiếp nhận giáo pháp của các bậc Thánh Hiền Tiên Phật cũng như lời dạy của các bậc thiện tri thức

5. Chẳng tin vào tự thân, chẳng tin mình có thể thành Phật ngay trong kiếp này, nên mặc sức buông thả phóng túng.

6. Chẳng tin vào lợi ích của tất cả các pháp lành nên chẳng nguyện chẳng hành. Bởi chẳng tin, chẳng nguyện gieo trồng chăm sóc các hạt giống lành trong mẫu ruộng tâm, chẳng thực tế hành ra những việc làm tốt, nên tất nhiên cũng chẳng thể trổ ra được quả trái tốt lành.

7. Bỏ lỡ cơ hội cải biến vận mệnh, cơ hội thoát lìa phiền não đau khổ và sinh tử luân hồi.

Số lượt xem : 2757