BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vận Dụng Pháp Môn Ơn Trên Khai Xá để liễu nguyện càng thuận lợi

Tác giả liangfulai on 2023-07-11 05:25:07
/Vận Dụng Pháp Môn Ơn Trên Khai Xá  để liễu nguyện càng thuận lợi

I.Lời Nói Đầu

 

1.Các vị Tiên Phật khấu cầu Hoàng Mậu khai ân đại xá tam thiên, cũng để cho tất cả các vị Thiên Thần cõi khí thiên, các Nguyên Nhơn cõi U Minh Địa Phủ và các Sơn Yêu Thuỷ Quái chịu sửa lỗi sám hối, và những yêu, ma, tinh, quái chẳng biết tên đều có thể có cơ hội trở về cố hương Vô Cực để quy căn nhận Mẫu, vậy nên khẩn cầu Hoàng Mẫu từ bi khai ân khai xá đại xá Tam Tào.


2.Lúc này là thời kì Bạch Dương, những điều mà Đạo Trường Bạch Dương giảng nói là các đạo lí của phổ độ Bạch Dương.

 

II. Dưới đây là những lời từ bi khai thị của Tế Công Hoạt Phật :

 

Các đồ nhi vào những lúc Tiên Phật lâm đàn, các Nguyên Nhơn lâm đàn thì nên nghe xem những trọng điểm của những lời mà Tiên Phật đã nói là ở đâu ? Những điều mà các Nguyên Nhơn muốn cảnh tỉnh người đời lại là những gì ? Còn về các vấn đề nhân sự bình thường thì phải có đủ “ năng lực tự giác ”, và “ thói quen phản tỉnh ”.

 

Các đồ nhi bình thường phải huấn luyện “ năng lực tự giác ”, thói quen phản tỉnh, bình thường cũng phải tự thành toàn, tự khích lệ bản thân, tự mình trưởng thành, và còn phải tự mình liệu thương. Nếu như quả thật một ngày nào đó bị những lời lẽ của người khác làm tổn thương rồi, bị thái độ của người khác đâm đến chảy máu rồi, lúc quả thật rất ư là đau lòng còn phải học tập có thể tự trị liệu vết thương lòng của mình nữa.

 

Mầm Đạo của các đạo thân mới và nhân tài mới vẫn còn rất non, cần các Tiền Hiền không ngớt đi dẫn đạo, giáo hoá thành toàn, bởi vì các nhân tài mới, các đạo thân mới vẫn còn có rất nhiều đạo lí chưa hiểu chưa tỏ, rất nhiều việc đều cần các Tiền Hiền dẫn dắt lãnh đạo, chỉ bảo cho họ nên làm như thế nào !

 

Nếu như đồ nhi đã trưởng thành đến một trình độ nhất định, tâm cảnh đã có thể vững rồi, không dễ bị ảnh hưởng bởi các phương diện lời nói, những hình hình sắc sắc bên ngoài nữa thì Thầy và Chư Thiên Tiên Phật bèn tương đối chẳng cần phải vì các đồ nhi mà lo lắng bận lòng nữa, bèn có nhiều thời gian hơn để đi giúp đỡ cho càng nhiều chúng sanh khác.

 

Các đồ nhi đều vô cùng đa tài đa nghệ, trí não linh hoạt, ơn trên cho các đồ nhi rất nhiều những cơ hội để phát huy; chỉ cần đồ nhi có bất cứ một sở trường, bất cứ một hạng ưu điểm nào, thì ơn trên bèn khéo vận dụng thêm.

 

 

Đồ nhi chỉ cần ổn định cái tâm của bản thân thì đủ rồi; những sự tôi luyện của nhân sự, đặc biệt là trong quá trình vận hành có những ác duyên tương tụ, cũng có các thiện duyên tương tụ, ông trời tự nhiên sẽ an bài sắp đặt trong vô hình để cho những mối duyên phận này của các con – duyên lành có thể càng hiển hiện, ác duyên có thể được tiêu trừ.

 

 

Đồ nhi phải khấu đầu nhiều vào. Đồ nhi tuyệt đối chớ có bảo rằng chẳng có thời gian, thời gian là do con người tự tìm đấy. Đồ nhi bình thường đã bận rộn cả ngày trời rồi, trước khi ngủ vẫn cứ có 10 phút, 20 phút có thể vận dụng đấy ! Đồ nhi phải tự mình an bài sắp xếp. Khấu đầu cũng là sự vận động thân thể. Các đồ nhi bình thường đều chẳng có vận động gì, đúng không ? Đạo vụ nhiều việc bận rộn không thể nào đặc biệt đi đến thao trường để chạy bộ, không thể nào chuyên làm những vận động gì, không thể nào làm những vận động lượng lớn được; vậy nên hãy dựa nhờ vào lúc khấu đầu mà làm sự vận động. Chỉ cần khéo vận dụng thật nhiều pháp bảo của ông trời, pháp môn của ơn trên, đồ nhi đều có thể gặt hái được nhiều lợi ích tốt đẹp; chỉ sợ là đồ nhi chẳng biết dùng, cũng chẳng chịu dùng.

 

 

Tu đạo rất khoa học, tu đạo phải phù hợp với phương thức sinh hoạt của người hiện đạiƠn trên hiển thần tích, một người vốn dĩ là bị bệnh ung thư, đến Phật đường đạo trường uống trà cúng rồi, làm sự hồi hướng công đức rồi thì tự nhiên bên đã khỏi, là ơn trên hiển hoá thần tích không sai ! Đồng thời, cũng là bởi vì công hiệu của sự hồi hướng tiêu nghiệp, là bởi vì đã tiêu đi món nợ nghiệp khiến cho bệnh tật chuyển đổi sang hướng tốtTiêu các món nợ nghiệp, đấy cũng là suy nghĩ logic rất khoa học. Bởi vì đã tiêu đi món nợ nghiệp rồi, vậy nên căn bệnh nhân quả đã khỏi rồi, đấy là cách thức suy nghĩ rất bình thường, ơn trên hiển thần tích cũng hiển một cách rất khoa học.

 

Giữa các đồ nhi với nhau, nếu như là duyên lành tương tụ thì một cách rất tự nhiên, trong quá trình tiếp xúc cư xử qua lại với nhau bèn sẽ tin tưởng lẫn nhau, sẽ tin tưởng đối phương, vả lại cũng sẽ quan tâm lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, cho dù là đối phương có những sai lầm rất nghiêm trọng, đã làm những việc rất thậm tệ, con vẫn là sẽ bao dung cho đối phương, cái này chính là duyên lành. Nếu như giữa đồ nhi với các Duyên Nhơn nhân quả là ác duyên tương tụ, thì rất không dễ gì tiêu dứt món nợ nghiệp nhân quả; nếu như với các Duyên Nhơn gần bên mình là duyên lành tương tụ, các Duyên Nhơn này bèn sẽ bằng lòng giúp đỡ con một cách rất tự nhiên.

 

Hơi của cõi vô hình sẽ khá là trược một tí; khi đồ nhi ra khỏi nhà, cũng chính là trước khi rời khỏi Phật đường, đồ nhi nhất định phải nhớ từ giá; vả lại những đồ nhi mà thân thể có trọng bệnh thì trước khi từ giá phải nhớ bẩm báo với ơn trên : “ Đệ tử hôm nay phải đi đến nơi nào ? đi làm những việc gì ? khoảng chừng lúc nào thì về ? ”. Phải nhớ bẩm báo để cho ơn trên làm chủ, như thế thì thân thể của đồ nhi mới không có đi ra bên ngoài làm việc một lần mà quay về thì đã ngã gục nằm thẳng cẳng rồi. Cái thân thể bị bệnh này chịu không nổi sự tấn công của những âm khí bên ngoài, rất nhanh chóng bèn ngã gục rồi. Vậy nên các đồ nhi mà thân thể có trọng bệnh thì phải nhớ làm động tác bẩm báo đấy.

 

 

 

Bình thường phải uống trà cúng nhiều vào, thậm chí là đem trà cúng xem như là nước dùng để uống cả ngày trời cũng được. Nếu như ở trong Phật đường có thể tập thể khấu cầu trà cúng thùng lớn, để ở nơi công cộng của Phật đường mọi người cùng uống, thì những khí trược của thân thể bèn sẽ tiêu đi, đặc biệt là các đồ nhi bàn Tam Tào, các Nguyên Nhơn Tam Tào đến gần mình, đến cầu cứu, đấy là một loại hiện tượng rất bình thường, đồ nhi phải gánh vác nổi.

 

Đồ nhi là những nhân viên thiên chức, sự tu dưỡng đức hạnh phải theo kịp xứng với thiên chức của bản thân các con.

Nếu như đồ nhi là người vừa mới tiến vào đạo trường, có thể bèn có những Tổ Tiên của đời gần nhất triêm quang, những Duyên Nhơn nhân quả của kiếp gần nhất triêm quang. Đồ nhi tu bàn lâu rồi, đạo tâm rất mạnh, đạo tâm rất kiên định, ơn trên có lẽ có thể xoay chuyển tới những Tổ Tiên của bốn đời, năm đời tính lùi về trước đều đến triêm quang, các Duyên Nhơn Nhân Quả của mấy chục kiếp tính lùi về trước đều có thể đến đối án.

Sự phân phối cơ bản có thể bảo vệ cho người tu đạo, bởi vì cái này đại biểu cho thiên chức của con, nguyện lực của con. Công hiệu của sự phân phối cơ bản là ở chỗ nguyện lực của nó, nghĩa là nói công hiệu của nó là do bởi nguyện lực, đã lập một cái nguyện rồi thì mới có một sự phân phối.

 

 

Còn về phần các Thần Miếu Khí Thiên, bên trong các loại chùa miếu, phật điện là các vị Thần đảm nhiệm chức vụ đại biểu thay mặt tạm thời, là thuộc các vị Thiện Thần, đồ nhi phải đi dẫn duyên nhiều vào, dẫn duyên không chỉ dẫn duyên Nhân Tào, mà còn phải dẫn duyên Tam Tào.

Đồ nhi sau này đến các quốc gia khác, đi đến các phật đường công cộng của các quốc gia khác, thì các vị thần miếu khí thiên gần cạnh Phật đường đều muốn đi, phải đi bảo với các vị Thần cõi khí thiên về tin tức này, phải để cho các nhân tài đạo thân của phật đường tương trợ cho họ, không thể vì sợ thân thể không khoẻ bèn không đi dẫn duyên.

 

 

Đồ nhi phải từ những nỗi đau khổ bệnh tật của bản thân mà suy ngẫm, trước kia đã làm hại Duyên Nhơn, những nỗi đau khổ mà Duyên Nhơn đã chịu đựng còn gấp rất nhiều lần so với của đồ nhi. Hôm nay con là đồ nhi của Thầy, Thầy đảm bảo con tu đạo, để con tu đạo, thế nhưng Thầy đối với những Duyên Nhơn Nhân Quả của con cũng phải công bằng; con đã từng làm hại qua Duyên Nhơn, Thầy đây cũng phải để cho Duyên Nhơn đến đòi. Thầy là vị đạo sự của tam giới, không thể chỉ chăm lo cho đồ nhi của mình không thôi.

 

III.Kết Luận

 

Mọi người đều hy vọng thân thể khoẻ mạnh, có thể đi con đường vạn dặm, rộng kết thiện duyên, độ hoá thật nhiều thêm nữa chúng sanh đến tham dự công tác phổ độ, là vì muốn hành công liễu nguyện thật nhiều trong đạo trường Tam Tào.

Số lượt xem : 283