BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chuyện Tình Tay Ba Giữa Đóa Bồ Đề, với Gió Mây

Tác giả liangfulai on 2022-04-13 11:08:43
/Chuyện Tình Tay Ba Giữa Đóa Bồ Đề, với Gió Mây

Đóa bồ đề thanh tịnh,

Say bởi một ánh nhìn,

Duyên khởi tâm phiền não,

Luân hồi kiếp nhân sinh.


 

 

 

 

Hoa bồ đề thánh khiết,

Vương vấn duyên hồng trần,

Hạ trần nhập biển ái,

Khổ sầu nhọc tâm thân.

 

Bồ đề động bởi gió,

Gió nghiệp mang bụi trần,

Hoa bồ đề nhuốm bụi,

Vấn vương ngọn gió tình.

 

Gió vô tình bỏ mặc

Đến đi bất thình lình

Động lòng, lưu thương nhớ

Đóa bồ đề si tình.

 

Gió theo mây mải miết

Si tình cô bé “Vân”

Đuổi theo “ Vân ” từng khắc

Theo hẹn ước xưa từng.

 

Hoa bồ đề, mây, gió

“Tình tay ba” tích xưa

Hiển thế duyên là vậy

Vui ít, sầu não thừa.

 

Duyên sanh rồi duyên diệt

Khi hết nợ tình xưa

Nợ sạch bao đời kiếp

Thì đường ai nấy về.

 

Duyên trần mang phiền não

Khiến người thức tỉnh mau

Về bổn lai diện mục

Tánh Phật chẳng sầu đau.

 

Thế gian muôn đường lối

Dẫn vào mê cung thôi

Dục lạc hưởng ngắn tạm

Nhưng hoài biển khổ trôi.

 

Phú chẳng nên hạnh phúc

Tài, danh vẫn phiền lòng

Sắc vô thường sớm lụi

Quyền, lợi nhọc thân tâm.

 

Vợ con là của nợ

Xiềng xích buộc tâm thân

Gánh nặng là phàm nghiệp

Lăn bánh khổ chẳng ngưng.

 

Đóa bồ đề thanh tịnh

Động tâm bởi gió tình

Trải nghiệm luân hồi khổ

Trong sóng phiền muôn trùng.

 

Hoa bồ đề bởi thế

Giác ngộ kiếp nhân sinh

Nguyên thần liền trở lại

Khi “Mộng kê vàng” tỉnh.

 

Thế gian muôn đường lối

Duy nhất đường “ Đạo ” thôi

Khiến người không lầm lạc

Luân hồi biển khổ trôi !

 

Số lượt xem : 685