BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lấy Đức Cảm Hóa Người ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn)

Tác giả triphan on 2023-04-03 13:44:35
/Lấy Đức Cảm Hóa Người ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn)

"Đạo" này mang đến cho chúng sanh niềm vui thật sự mà không phải công tội. Cho nên chúng ta phải thường xuyên nghĩ cho người khác, dùng tâm từ bi tạo ra niềm vui cho tất cả những ai cần trong thiên hạ, chứ không phải cho họ biết độ bao nhiêu người, lập Phật đường có bao nhiêu công đức. Công đức, tội lỗi đều là tên gọi, cũng đều là tâm phân biệt của con người mà thôi, vả lại cũng không phải do con người có thể phán xét được, cần phải có thiên lý lương tâm của chúng sanh, của mọi người để phán xét.


Phải thật sự đi thể ngộ niềm vui tu đạo trong cuộc sống của con. Tự bản thân chúng ta đắc được niềm vui, trong vô hình ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng vui vẻ, như vậy tức là không dùng pháp hữu vi, mà là dùng pháp vô vi, tự nhiên biểu lộ ra từ bổn tánh, không cần suy tư, đó mới là một lòng vì chúng sanh, chúng ta muốn độ chúng sanh, không phải là cần phải cho chúng sanh thứ gì đó mà là xem xem chúng sanh cần điều gì, thì chúng ta cho họ điều đó, đây mới là nghĩ cho chúng sanh.

 

Nếu chủ nhân này của con làm tốt, thì người mọi rợ khắp nơi đều bị con cảm hoá, sẽ hành vương đạo, đúng không? Đây là sự đồng hóa, là tự nhiên, là khai thông, không phải cưỡng ép hay cản trở. Có thể thử xem, mỗi người đều có sự thể ngộ khác nhau, tự mình suy nghĩ xem, phải cân nhắc thế nào, đợi khi con thấy được điều kì diệu thì con càng tu sẽ càng vui vẻ, nhưng phải nhớ lấy nhớ lấy, đạo của chúng ta là tự nhiên chân chân thật thật!

 

Đã là người thì có rất nhiều việc hiển nhiên, chúng ta không cần phải cố tình đi xoá bỏ hay lẩn tránh, tiếp nhận phải "động thì hữu tình, tịnh thì hữu lễ." Động hữu tình nghĩa là gì, trước khi con độ người có phải cần bình dân hóa? Có phải cần nhập gia tùy tục? Động hữu tình cũng tức là tầm quan trọng của sự đồng cảm, khi con có thể gần gũi với họ thì họ mới có thể tiếp nhận tịnh hữu lễ của con. Tại sao khi muốn độ họ cầu đạo thì mới đi thăm họ? Tại sao không làm một người bạn tốt, lúc họ cần thì con giúp đỡ họ? Quan niệm của các con cứ bị bê tông hóa, sắp đập không vỡ rồi, thật đáng tiếc, tự mình đi thể ngộ vậy!

Số lượt xem : 753