BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ăn Chay ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-03-16 12:08:50
/Ăn Chay ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tế Công Hoạt Phật từ huấn :

Chúng ta lại bàn về vấn đề ăn chay, nếu như nói tất cả mọi hoàn cảnh bên ngoài của các con đều không có vấn đề rồi, vậy thì cái vấn đề này bèn ở bản thân các con đấy, bởi vì con xả không được cái khẩu phước này mà ! Các con hãy thật tốt mà ngẫm nghĩ xem, hôm nay con không ăn chay, vậy thì một mặt nghe đạo lí, một mặt khác lại tạo xuống các tội nghiệp sát sinh. Con một ngày đã tạo được bao nhiêu công đức ? Đã giảng nói mấy câu đạo lý ? Một tháng con đã độ được bao nhiêu người ?


 

Đồ nhi ơi ! Công đức của các con rốt cuộc làm đến lúc nào mới có thể viên mãn đây? Các con muốn siêu sinh liễu tử, làm sao mà liễu dứt đây? Ăn thịt người ta lẽ nào chẳng cần phải hoàn trả món nợ mạng hay sao? Đấy chẳng phải là Thầy đang cưỡng ép các con, một người học đạo, học Phật mà chẳng ăn chay, vậy thì một chút cái tâm từ bi cũng chẳng có, các con học Phật kiểu gì đây?

Hãy ngẫm nghĩ xem những chúng sinh ấy đáng thương biết bao! Chúng sinh tứ sanh này chính là do lũy kiếp đến nay có những lỗi lầm sai trái của chúng nên mới trở thành súc sinh đấy! Vậy nên các con phải mang có tâm từ bi, chớ có sát sinh, chớ có dùng mạng của chúng để đổi lấy mạng của bản thân mình. Con dùng tánh mạng của kẻ khác để đổi lấy sự kéo dài tuổi thọ của bản thân, đấy gọi là từ bi hay sao?

Sát sinh thì sẽ có thọ mạng ngắn ngủi, bởi vì con đang sát sinh hại mạng, những oán khí của chúng chẳng thể dẹp ngưng được. Hãy nghĩ xem hôm nay người khác dùng dao kề trên cổ của con, con có sợ hãi không? Nên đặt tâm mình vào tâm cảnh của người khác đấy!

Chúng ta dùng căn cứ y học để nói thì khi một con vật bị giết mổ, nó khởi lên cái tâm khiếp hãi, nó bèn phóng thích ra độc tố. Độc tố này ngưng tụ ở bên trong huyết dịch của nó, tản phát ở bên trong biểu bì của nó, con đem nó giết rồi ăn thịt, vậy xin thử hỏi những độc tố ấy lưu lại ở trên thân của ai vậy? Thế nên vì sao bệnh tật hiện nay lại nhiều như vậy? Đều là do sự lạm sát mà ra. Vì sao mà hiện nay tai kiếp nhiều đến thế? Đều là do sát sinh mà ra. Vậy nên hãy thường mang cái tâm từ bi, cùng là ăn uống, con ăn rau củ quả vẫn có thể sống được, vậy nên chớ có chấp trước những dục vọng của khẩu phước, sự khoái khẩu. Hãy thường mang tâm từ bi thật nhiều.

 

Trị bệnh phải trị đến tận gốc

Bệnh là Quả từ nghiệp sát ra

Thuốc men trị liệu đều là ngọn

Cắt cỏ chừa gốc, lại mọc ra.

 

Mọi kiếp nạn do nghiệp ác tạo

Nghiệp lành ác lại từ tâm ra

Muốn sạch kiếp nạn, tâm hạ thủ

Sám hối chuyển nghiệp, thanh tịnh tu.

 

Tâm là chủ bao điều họa phước
Tâm nhiễm “tham, sân, si, mạn, nghi”
Nội ngũ độc chiêu cảm ngoại độc
Hóa hiện muôn bệnh, tai kiếp khổ.

 

Thế gian muôn vàn loại kiếp nạn
Nhưng nạn lớn nhất là luân hồi
Thế gian muôn vàn chủng loại bệnh
Nhưng bệnh nặng nhất là tâm thôi!

Số lượt xem : 2351