BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phát Tâm

Tác giả liangfulai on 2022-11-28 09:13:20
/Phát Tâm

Một ngọn đèn thắp trong bóng tối

Khả phá tan tăm tối mịt mùng

Ánh sáng tỏa ra, đường soi rọi

Giúp tránh va đụng, tan sợ hãi.


Một ngọn đèn muốn rọi muôn nơi

Tỏa sáng lung linh khắp đất trời

Duy tiếp lửa mồi muôn đèn khác

Mới phá tan tăm tối mọi nơi.

 

 

Mỗi người có một ngọn “tâm đăng”

Muốn rọi tự thân phải “thắp tâm”

Phát quang tự tánh xua tăm tối

Chiếu phá “vô minh” đã vạn năm.

 

 

 

Mỗi người có một ngọn “ tâm đăng ”

Nhỏ chỉ đủ để tự soi mình

Duy lớn mới khả rọi người khác

Như mặt trời rọi muôn sinh linh.

 

Muốn “ tâm đăng ” sáng rọi muôn chúng,

Cần ánh sáng cực lớn “ tâm đăng ”

Phát từ tâm người truyền “mồi lửa”

Thắp sáng muôn đèn tâm chúng sinh.

 

Càng nhiều chúng sinh “ tâm đăng ” thấp

“Hợp quang tâm đăng” càng sáng bừng

Quang từ muôn đèn hợp thành một

Sáng muôn chúng sinh, càng sáng mình.

 

Cầu đạo, Minh Sư thắp “ tâm đăng ”

Ngọn lửa nhỏ leo lét “ tâm mình ”

Đợi đồ nhi phát tâm độ Chúng

Truyền “ mồi lửa ” mới thêm lớn dần.

 

Chư Phật Bồ Tát phát “tâm quang”

Từ bi cứu độ Chúng muôn vàn

Thắp sáng ngọn “đèn tâm” muôn chúng

Nên thành “ đèn sáng ” vô lượng quang.

 

Số lượt xem : 651