BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Giải Mã Cách Xếp Hình Trong Bài Những Lời Chứng Đạo Của Một Vị Mục Sư

Tác giả liangfulai on 2022-10-11 13:31:12
/Giải Mã Cách Xếp Hình Trong Bài  Những Lời Chứng Đạo Của Một Vị Mục Sư

Dưới đây là hình ảnh thực tế sau khi đã dùng tờ giấy hình chữ nhật cắt và ráp chữ theo đúng như chỉ dẫn trong bài  "Những Lời Chứng Đạo Của Một Vị Mục Sư".

Ghi Chú : Số lượng các mẫu giấy cắt từ một tờ giấy hình chữ nhật ra khi ráp lại thì đúng với các chữ trong bài với số lượng vừa đủ chứ không thừa cũng không thiếu. Đó chính là sự vi diệu không thể nghĩ bàn. 

Bước 1 : Dùng một tờ giấy hình chữ nhật, xếp lại một góc tam giác theo hình thuyền dưới đây : 

 


Bước 2: Xếp chồng lên thành hình mũi tên dưới đây : 

 

 

Bước 3: Gấp đôi lại 

 

 

Bước 4 : Tạo 2 nếp gấp dọc theo chiều dài thân thuyền ( khi gấp lại được 3 phần đều nhau ) 

 

 

Bước 5 : Dùng kéo cắt dọc theo hai nếp gấp :

 

 

Bước 6 : Xếp hình chữ LOVE ( Yêu ) ( mẫu giấy lớn nhất giữ nguyên chưa dùng tới ) 

 

Bước 7 : Xếp chữ Tội 

 

 

Bước 8 : Xếp chữ HELL ( Địa Ngục ) ·

 

 

 

Bước 9 : Xếp Chữ 永生 Vĩnh Sanh. Chữ Vĩnh do thiếu một chấm nên thành chữ Thủy.

 

 

Vậy nên phải cắt đầu mũi nhọn của mẫu giấy lớn cuối cùng ( cắt theo đường cung tròn ) 

 

 

sau đó lấy vòng tròn 0  thu hoạch được đem đặt lên đầu chữ 水 Thủy thì thành chữ Vĩnh. 

 

 

Phải có điểm 0 nằm ngay chính giữa cây thập tự giá  thì mới thành tựu kết quả 永生 vĩnh sanh. Điểm 0 tức là điểm huyền quan khiếu nơi Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật đã chỉ điểm cho người cầu đạo.

 

 

Bước 10 : Xếp hình chữ Thánh    Hỏa 

 

 

Sau khi đã xếp chữ viên mãn, đọc lại một lần nữa, đối chiếu lại với bài viết "Những lời chứng đạo của một vị Mục Sư" thì càng thể ngộ sự vi diệu của bài pháp mà Thầy Tế Công đã dùng để độ vị Mục Sư ấy, càng thể ngộ được diệu trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn của Thầy Tế Công Hoạt Phật với phép biến chữ tiếng anh sang tiếng hoa và ngược lại, và điểm then chốt quan trọng nhất để siêu sanh liễu tử, thoát khỏi sinh tử luân hồi chính là phải đắc được một điểm 0 của cây thập tự giá, tức phải được Thiên Mệnh Minh Sư điểm mở huyền quan khiếu. 

 

 

 

 

Số lượt xem : 917